Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

zastavení exekuce pro nemajetnost

Vloženo: 27.07.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, je proti mě vedena exekuce ve výši 213000,-náklady oprávněného jsou 19000,- a náklady exekuce 33000,-.Jelikož mám nízký plat, je mi na exekuci strháváno 357,-korun. Vykonavatel sepsal můj majetek v celkové výši 8550,- korun. Splaceno mám cca 16000,-Mohu požádat o zastavení exekuce pro nemajetnost? Děkuji za odpověď D.I.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
úspěšný návrh na zastavení exekuce z důvodu "nemajetnosti" lze podat vždy, pokud průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jí bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jejích nákladů (ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
 
Ve Vašem případě činí měsíční exekuční srážka velmi malou část byť jen celkových nákladů exekuce (které činí 52.000,- Kč), jsme tedy toho názoru, že by Váš návrh mohl být úspěšný.   
 
Konkrétní posouzení, zda splňujete zákonnou podmínku "nemajetnosti" pro zastavení exekuce, samozřejmě bude náležet soudnímu exekutorovi, příp. exekučnímu soudu.  Při rozhodování bude zajisté bráno v potaz i to, že jste zaměstnán a máte pravidelný příjem, ačkoliv v současné době nikoliv vysoký.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis