Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Zastavení exekuce či jiné řešení

Vloženo: 14.08.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, rád bych zastavil exekuci (či jinak vyřešil), protože ani srážky při teoretickém nadstandardním příjmu 45.000 Kč hrubého nestačí na pokrytí úroků. Takže mě ani nechtějí zaměstnat s odůvodněním, že přece nemám žádnou motivaci k práci, když nic neumořím. Měl jsem snahu o domluvu s věřitelem (Komerční banka) (před nařízením exe), ale ten nic rozumného nenavrhl (jen že by šlo moderovat úroky – ale nic konkrétního). Pokusil jsem se o insolvenci, ale návrh byl odmítnut (defacto tomu dle právničky významně pomohl věřitel). Před rokem jsem podal žádost o zastavení, ale věřitel (Komerční banka) s tím nesouhlasil. Soud po roce vydal usnesení, že se návrh zamítá. Umíte mi prosím poradit?
Dotaz 1: jak lze zastavit exekuci z důvodu reálné nesplatilnosti pohledávky? Existuje postup? Udělat vyčíslení nereálnosti splacení třeba soudním znalcem? Či dotaz na exe komoru?
Dotaz 2: Když napíši soudu k zastavení exe, že nemám nyní žádnou motivaci, protože mi to radí ve firmách, kde jsem se hlásil (a já rovnou řekl, že mám exe) – není to problém pro potenciální zaměstnavatele? V naší branži se všichni znají a já nechci nikomu způsobovat problémy.
Odpověď od exekutora - Vám v reakci na Vaši žádost zasílám rozpis dlužné částky k dnešnímu dni (28.6.2017): - jistina: 4,041.675,41 Kč - úrok z prodlení: 1,689.290,- Kč - náklady předchozího řízení: 162.210,- Kč - směnečná odměna: 13.472,25 Kč. = celková pohledávka pro oprávněného: 5,906.647,66 Kč. - náklady a odměna soudního exekutora: 900.446,- Kč. Z celkové dlužné částky ve výši 6,807.093,66 Kč máte k dnešnímu dni uhrazeno 1.289,52 Kč. Děkuji, S pozdravem.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
exekuci lze zastavit pouze z důvodů uvedených v ust. § 268 občanského soudního řádu.
 
Ve Vašem případě přichází v úvahu skutečně snad jen důvod uvedený pod písmenem e), tedy že "průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jí bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jejích nákladů". Předpokládáme, že stejný důvod zastavení exekuce jste navrhoval již v minulosti.
 
Posouzení, zda splňujete uvedenou podmínku, je plně v kompetenci exekučního soudu (pokud tedy sám exekutor Vašemu návrhu nevyhoví) a soud se při svém rozhodování bude zabývat de facto pouze tím, jaký máte majetek a příjem. Rozhodně nedoporučujeme sdělovat soudu, že nemáte movitaci splácet svůj dluh.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis