Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

zastavení exekuce

Vloženo: 21.06.2015
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Prosím o radu.Byla mi zastavena exekuce pro nemajetnost(byla jsem v insolvenci osvč a pro nemajetnost ukončena) Exekutorovi zaplatil náklady právník oprávněného a tak mi při sdělení o ukončení exekuce napsal exekutor,že mám zaplatit právníkovi určitou skoro 18.000Kč . Nemám žádnou hotovost ještě mi srhává sociální z duchodu . Je možno tuto situaci nějak řešit? Nějaké odvolání je možné ? Mít tu sumu tak ji zaplatím ale budu mít klid i v budoucnu od této exekuce. nevystaví na mě po roce další novou za toto částku právník oprávněného? Nemohu si pujčit,nestačí mi na to už duchod. Příbuzní mi pujčili na insolveci 50 000Kč. Jsem po náročné operaci a nemocná proto ta insolvence abyla jsem 4 roky psychicky v klidu a po ukončení insolvence z duvodu jak jsem psala nemajetnosti to bude na novo? Prosím to už nezvládnu se svoji nemocí. Jsem už dva roky v duchodovém věku před tím jsem měla nemocenskou bez veškerého příjmu (rodina mě pomáhala) ,ted mám starobní duchod z kterého jak jsem psala mi strhávají podle zákona .Předem děkuji za odpověd.za radu.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil (§ 89 exekučního řádu).
 Přestože byla exekuce zastavena pro Vaši nemajetnost, pohlíží se na takový případ tak, že byla exekuce zastavena z Vaší "viny". Pokud byste totiž byla bývala splnila svůj dluh vůči oprávněnému před zahájením exekuce, nemusel by oprávněný vůbec návrh na exekuci podávat.
 
Bylo-li o nákladech oprávněného v exekučním řízení rozhodnuto usnesením (vydaným exekutorem nebo exekučním soudem), je proti takovému usnesení možné odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. O tom byste měla být v písemném vyhotovení usnesení poučena.
Důvodem pro odvolání by mohla být např. nesprávně stanovená výše nákladů oprávněného, nebo jejich neúčelnost (dle ust. § 87 odst. 2 exekučního řádu totiž platí, že oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku).
 
Pokud nabude rozhodnutí, kterým je Vám uložena povinnost uhradit oprávněnému náklady exekučního řízení, právní moc, je takové rozhodnutí vykonatelné, což znamená, že k vymožení takové částky je možné opět zahájit exekuci. K promlčení nároku oprávněného by v takovém případě došlo až po 10 letech.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis