Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Zastavení exekuce

Vloženo: 13.06.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den,
objevil jsem vás na Brit. listech a pročetl jsem si na vašich stránkách různé články. Díky za ně. Tady je můj problém: Vlastně problém jednoho z rodičů. Vrátil jsem se po delší době ze studií v zahraničí a nějakou dobu se věnoval správě rodinných záležitostí a trochu nahlížel do papírů. Objevil jsem děsivé skutečnosti související s exekucí, které vedly doslova k existenční likvidaci mé matky. 1) neoprávněná série exekucí z let 1995 - 2000 (nejspíš promlčeno). Matka na sebe pod velkým tlakem (tehdy i policií vyšetřované vyhrožování likvidací, zapálená auta, rozbití výloh samoobsluhy...atd) vzala dluhy (skutečné i smyšlené) několika fyzických osob - společníků v podnikání (mužů). Na všech smlouvách, fakturách figurují jména těch lidí. Matka tyto obchody nikdy neprovedla. Zvláštní tehdejší postupy soudů i vyšetřovatelů. (kompletně vše lze doložit dokumenty). Po letech promlčeno? 2) Chtěla ty dluho uhradit najednou, to ale právnici firem ve spolupráci s tehdejšími exekutory znemožnili! Opět vše v dokumentech. Např.: jedna smyšlená pohledávka činila 75 000. Matka okamžitě zaplatila najednou 50 000 (doložitelné dokladem). Ale 25 000 už splatit nemohla. Bylo ji to právně zakázáno a podstoupeno exekuci. Ta činila 270 000 Kč!!!!!!!!!!!!!!!!! Dodnes splatila cca 250 000 a splácí v současnosti exekucí z invalidního důchodu ve vyši 6000 (důchod)!!!!!!!! Přesto ji teď obstavili skromné Penzijní připojištění, na které ji přispívala její matka (celková částka 30 000). Exekutor si stále posílá pro nové a nové odměny. Naposledy asi 1200 Kč za výpis zbyl. dl. částky. 3)Druhý hlavní dluh: Pohledávka na 180 000 Kč v roce 1995. Neexistující doklad, faktura. Věřitel se tehdy u soudu ničím neprokázal, pouze svědectvím dalších osob, že prý někdy něco někde půjčil někomu z naší firmy. Vymyšlený dluh, který matka ze strachu z fyz. likvidace přijala. Asi promlčeno. Exekuce na 390 000 Kč. Dodnes splaceno cca 230 000 Kč. Tady vznikl další podvod a to ze strany exekutorů. Nepřiznali ji již splacenou částku (doložitelné výpisem z banky - příkazy k úhradě a poštovní ústřižky) ve výši cca 29 000 Kč. I z téhle částky se dodnes platí ty tzv penále a procenta z prodlení (nejsem odborník). 4) Veškeré pokusy o to domluvit se s těmi fyz. subjekty selhaly. Nereagují na dopisy právníků, i na osobní návštěvy (zatajují se...atd). Nechtěli ani jednorázové splacení pohledávek. Mám pocit, že jim ta nabobtnalá exekuce vyhovuje. Vše doložitelné kopiemi korespondence. Posláno asi 25 dopisů (počítám ty z práv. kanceláří) a vše bez reakce. Právníkům zaplaceno (včetně těch dopisů) cca 70 000 Kč. To vše při příjmech matky za posledních 15 let ne více než 6200 Kč měsíčně. (Pomáhala splácet její matka, která neměla ale s podnikáním nic co do činění.) Matka prochází těžkou krizí (59 let, špatný zdrav. stav, nemajetnost, žádné vyhlídky na zaměstnání - vážné poruchy pohyb. aparátu..atd. - doložitelné). 5) Další dluhy (cca dohromady asi 850 000) splácela za svého muže - spolumajitele firmy (ten je od krachu podnikání nezvěstný - hlášen jako bezdomovec po republice.). Tyto dluhy už matka nechce řešit - jsou splaceny (i rozprodáním jejího nemovitého majetku, auta, výrobních prostor). Ale i tyto dluhy jsou všechny vedeny na jejího muže - odběr zboží - faktury - jeho podpisy a zboží užito v jeho části společné (ale logicky rozdělené na více celků - výroba, prodej...atd.) firmy. Opět matka pod pohrůžkou ty dluhy přijala (manžel spolupracoval s těmi lidmi, viz. výše). Manžel nesplatil do této doby ani korunu. Navíc tehdy zablokoval (právně + různé úkony) okamžité splacení některých dluhů. Blokace majetku, zadržení strojů...atd. Tím vzniky zbytečné oprávněné i neoprávněné exekuce na fiktivní pohledávky, které zhroucená a nemocná matka splácí od roku 1995 dodnes. Splácela by i dále (vlastně si tím kupovala klid), ale teď už není z čeho. Celkový příjem po exekuci činí 6000 Kč. Toť smutný příběh naší rodiny. Matku jsem vzal k sobě, ale mám strach, že by mohla vzniknout exekuce na můj dům a vybavení (i když jsem nikdy nedlužíl víc jak 10 000Kč...). Tady žádám o radu, jaké kroky podstoupit, aby mi nepřišli exekutoři vybrat můj nové postavený a vybavený dům, kde matka nemá žádná vlastnická práva (ani věcné břemeno), pouze tu dožívá (vážná nemoc).
2) Jak zastavit ty její dvě exekuce? Jsou to už pouze a jenom odměny exekutorům a penále. Ty věřitelské firmy už ani dávno neexistují, vznikly třetí i čtvrté nástupnické firmy (pro zajímavost: Bohemia Sekt...., které ale samozřejmě ty pohledávky nekompromisně vyžadují a vyhrožují, nebo vůbec nereagují. Matka podala heroický výkon. Splatila velkou sumu z minimálního příjmu, navíc má velmi špatný zdrav. stav s nulovou vyhlídkou na uzdravení. A reakce soudního exekutora (Český Těšín) na můj osobní pokus o vyjednávání: A madam nemůže hele jako splácet, jo, hele rovnou těch celých šest táců, jako? (doslova) To by jí jako rychlejc ubývalo, že jóó. A vy se o ní zatím postaráte. NA jakou instituci se obrátit? Zkusit obnovit soud a doložit to velké množství dokumentů, žádat o sodní přepočítáni zybtku dluhů? Požádat o právní ochranu? Ten dluh už není příliš velký, ale přesto je to pro člověka s 6000 citelné a likvidační. Zvlášt v této chvíli.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

Obecně platí, že bránit by se člověk měl pokud možno neprodleně. Vigilantibus iura scripta sunt, tedy „bdělým náleží práva“. Jinými slovy, pokud nezačnete Vaše problémy řešit neodkladně, může být obrana proti nim a jejich následkům v budoucnu značně ztížena, ne-li znemožněna. Ve specifických případech ovšem požíváte právní ochrany bez časového omezení.

Je-li původcem psychického donucení (bezprávné výhrůžky) třetí osoba (tím více pak druhý účastník smlouvy) a uzavřel-li některý z účastníků smlouvy smlouvu na základě takového psychického donucení, přičemž výhrůžka takového druhu dosahuje intenzity, aby podle okolností a povahy konkrétního případu u toho, vůči komu jí bylo použito, vzbudila důvodnou bázeň, je takto „vynucený“ právní úkon absolutně neplatný (pro nesvobodu vůle dle § 37 odst. 1 občanského zákoníku) jen tehdy, jestliže druhý účastník smlouvy o existenci tohoto psychického nátlaku nejen věděl, ale též jej využil (rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 135/2007, ze dne 26. 8. 2009). Absolutní neplatnosti se lze dovolat kdykoliv, tj. bez časového omezení (nepromlčuje se), avšak právo na vydání plnění z absolutně neplatného právního úkonu se promlčuje dle ustanovení § 107 občanského zákoníku (2, 3 a 10 let).

K nadměrným „nákladům“ exekuce. Jejich celková výše se odvíjí od příslušných právních předpisů. Pokud se Vám náklady exekučního řízení zdají nezákonné, můžete proti tomuto rozhodnutí (příkazu) podat námitku, a to do 8 dnů od doručení uvedeného rozhodnutí.

K zastavení exekuce může dojít např. z důvodu nemajetnosti, a to v zásadě dvojí cestou. Předně skrze § 268 odst. 1 písm. e, občanského soudního řádu, kdy exekutor, respektive soud zastavuje exekuci sám, bez návrhu. Tomu se děje především v případech probíhající exekuce, kdy je zjevné, že postihovaný majetek nepostačuje ani na samotnou úhradu nákladů exekuce. Dále je možné podat tzv. návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, kdy exekutor, respektive soud posuzuje situaci ohledně dlužníka a vymahatelnosti pohledávky samostatně. To pro Vás konkrétně znamená, že se exekutor pokusí realizovat exekuci skrze srážky ze mzdy (v tomto smyslu připomínáme tzv. nezabavitelné minimum, které pro rok 2013 v základu činí 6065 Kč), přikázáním pohledávky a prodejem movitých věcí. Pokud ani jeden z těchto způsobů výkonu exekuce nepovede k uspokojení oprávněného, bude příslušná exekuce zastavena.

K případné exekuci na dům a vybavení. Dle § 325b odst. 2 občanského soudního řádu je každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, povinen strpět, aby ten, kdo provádí exekuci, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. Exekutor je oprávněn zabavit pouze ten majetek, který patří povinnému, tj. který patří té osobě, proti níž je exekuce vedena. Pokud by byla zabavena věc, která patří jiné osobě než povinnému, je vlastník oprávněn v této věci podat do 30 dnů exekutorovi návrh na vyjmutí věcí z exekuce nebo následně tzv. žalobu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí (§ 267 občanského soudního řádu).
Závěrem. Žalobou na obnovu řízení může účastník napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, a to v případech, jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci, nebo lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci (§ 228 občanského soudního řádu). Je otázkou, nakolik tato zákonná kritéria splňujete. Pro konkrétnější odpověď by bylo nutné Váš dotaz doplnit.

V případě nejasností či dalších dotazů se na nás neváhejte znovu obrátit.
S pozdravem
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis