Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Zaplacená exekuce a právní moc exekuce

Vloženo: 22.08.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Vnukovi strhával exekuci zaměstnavatel a částečně i Fio banka.Koncem roku 2016 bylo vše splaceno.Nyní obdržel výzvu exekutora k zaplacení částky ponížené o 50% z odměny exekutora s tím, že pokud tuto částku zaplatí do 30 dnů, bude mu strhávaná částka zaměstnavatelem vrácena zpět(vrácena zaměstnavatelem).Prý je pouze deponována a to až do doby než nabyde exekuce právní moc.Vnuk je ochoten poslat částku na účet exekutora ale obáváme se aby to nebyl nějaký chyták a nemuseli jsme pak takto de-facto navýšenou částku roky vymáhat od exekutora zpět.Děkuji předem za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
výzva, o které hovoříte ve svém dotazu, je Výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, kterou je soudní exekutor povinen ze zákona VŽDY zaslat povinnému, a to před tím, než začně provádět exekuci. Povinný má pak skutečně 30 dnů na uhrazení celé vymáhané povinnosti s tím, že pokud tak učiní, má právo na to, aby hradil pouze 50% odměnu soudního exekutora.
 
Z pochopitelných důvodů nám není známo, z jakého důvodu Váš vnuk obdržel Výzvu až nyní, mnoho měsíců poté, kdy exekutor (zcela očividně) vydal exekuční příkazy na srážky ze mzdy a na postižení bankovního účtu Vašeho vnuka.  Pokud exekutor nezaslal Výzvu Vašemu vnukovi, tyto exekuční příkazy nemohly do dnešního dne nabýt právní moci a proto byly sice částky "strženy", ale nemohly být zaměstnavatelem ani bankou zaslány exekutorovi.
 
Doporučujeme dotázat se exekutora, z jakého důvodu byla Výzva doručena Vašemu vnukovi až nyní, případně uvedenou skutečnost zjistit nahlédnutím do exekučního spisu, na což má Váš vnuk právo.
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis