Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Zaměstnavatel nás má v hrsti

Vloženo: 01.10.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, Mám několik dotazů, kam až může zaměstnavatel nebo konkrétně vedoucí úseku zajít. Jedná se o firmu zaměřující se na gastronomii, která má provozovny po celé ČR a sídlo v Praze. Přítelkyně má pracovní neschopnost kvůli rizikovému těhotenství.
1. Lístek na peníze, může ho vedoucí držtet? Ještě k tomu vyhrožuje, že ho neodešle, například kvůli vrácení pracovního oblečení.
2. Vím, že je propustka na dobu nezbytně nutnou mimo okres a 4 hodiny v okresu. Vždy při návštěvě lékaře mimo okres, jednalo se opravdu o větší vzdálenost byla přítelkyně nucena čerpat dovolenou. Může si to sám zaměstnavatel určit?
3. Jak je to s čerpáním zbylé dovolené, máme nárok na proplacení, nebo přítelkyně musí nejdříve ukončit nemocenskou poté vybrat dovolenou a nastoupit na mateřskou. Berme v potaz, že v lednu 2018 končí pracovní smlouva. Termín porodu je prosinec 2017.
4. Když by ukončila nemocenskou a čerpala dovolenou, nemůže být propuštěna?
 Mockrát děkuji za odpovědi. Přeji hezký den R.D.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ad 1: tzv. lístek na peníze vydává zaměstnanci ošetřující lékař a zaměstnanec jej zašle zaměstnavateli, nejlépe přímo mzdové účtárně. Pokud jej svévolně zadržuje nadřízený pracovník zaměstnavatele, je to samozřejmě špatně, doporučujeme v takovém případě vydat se cestou "nejmenšího odporu" a požádat lékaře o duplikát lístku a doručit jej osobě zodpovědné u zaměstnavatele za výplatu dávek nemocenského.

ad 2: potřebuje-li zaměstnanec navštívit lékaře, tedy vznikne-li na jeho straně tzv. "jiná důležitá osobní překážka v práci", je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech dokonce i náhradu mzdy. Toto právo zaměstnance a jemu odpovídající povinnost zaměstnavatele vyplývá z ust. § 199 zákoníku práce ve spojení s prováděcím nařízením vlády č. 590/2006 Sb.

 
Zákoník práce ani nařízení vlády neuvádí žádné časové výměry (např. 4 hodiny mimo okres), pouze uvádí, že se pracovní volno poskytne na "nezbytně nutnou dobu".

ad 3: Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku.

 
V době uznání dočasně práce neschopným nelze samozřejmě dovolenou čerpat, to je možné až při vrácení se zpět do zaměstnání.

 
Pouze pokud by zaměstnanec po skončení pracovního poměru u předchozího zaměstnavatele bezprostředně uzavřel pracovní poměr s jiným zaměstnavatelem a u předchozího zaměstnavatele by stihl požádat o čerpání nevyčerpané dovolené, mohl by mu nový zaměstnavatel poskytnout nevyčerpanou dovolenou (nikoliv náhradu v penězích). Na tom by se však oba zaměstnavatelé museli dohodnout.

ad 4: I když těhotná zaměstnankyně ukončí svou dočasnou pracovní neschopnost a vrátí se do zaměstnání, je stále - vzhledem ke svému těhotenství - zákoníkem práce chráněna před tím, aby s ní zaměstnavatel skončil pracovní poměr výpovědí. Výpověď by ji mohl dát v této "ochranné době" pouze z důvodu, pro který by s ní mohl okamžitě zrušit pracovní poměr.

 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis