Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

ZAMĚSTNÁNÍ, PN A INVALIDITA.

Vloženo: 06.06.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, píši ohledně svého přítele, který prodělal závažné onemocnění a 19.6. 2018 mu končí pracovní neschopnost. Má zažádáno o invalidní důchod /nejspíš bude plný/, rozhodnutí nevím kdy přijde. Přítel je zaměstnán ve velké firmě cca 15 let jako obchodní zástupce, na dobu neurčitou, nikdy nestonal a práci plnil na 100%. Již před nějakým časem kontaktoval zaměstnavatele, že by se rád vrátil do práce, ale bylo mu sděleno, že již za něj mají náhradu a nechtějí na tom nic měnit. Trvají na podepsání výpovědi dohodou s tím, že předají v obálce menší finanční hotovost / cca ve výši ani ne 2 měsíčních čistých platů. Pokud nepodepíše vyhrožují, že ho poženou k jejich doktorovi. Přítel je dle mého schopen práci vykonávat, ale spíš na zkrácený úvazek, /v krátké době ho ještě čekají lázně/jinou práci mu nenabídli a na stejnou pozici mají někoho jiného, Vůbec si nevíme rady jak postupovat a co by pro přítele bylo nejlepší. Ale určitě vím, že nechce odejít dohodou, myslím, že je to spíš pro nadbytečnost a nejsme si jisti na jaké odstupné má nárok. Moc prosíme o radu a DĚKUJEME.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
zaměstnavatel je povinen Vašemu příteli po skončení PN přidělovat práci dle stále platné pracovní smlouvy. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, vznikne na jeho straně tzv. "překážka v práci", kdy je však ale stále povinen vyplácet zaměstnanci (Vašemu příteli) plnou mzdu, i když k reálnému výkonu práce nedošlo.
 
Pokud by došlo k vypovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti Vašeho přítele, nebo pokud by Váš přítel uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o skončení pracovního poměru ze stejného důvodu, měl by Váš přítel nárok na odstupné, jehož výši určuje zákoník práce ve svém § 67:
 
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
 
Pokud by bylo lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb zjištěno, že Váš přítel nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, mohl by zaměstnavatel dát Vašemu příteli výpověď z pracovního poměru, nebo s ním opět uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru. V takovém případě by však Vašemu příteli náleželo odstupné ve výši  nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
 
Závěrem si dovolujeme upozornit, že zaměstnavatel není povinen omluvit nepřítomnost Vašeho přítele na pracovišti z důvodu pobytu v lázních. Tento důvod není uveden ani v zákoníku práce ani v provádějícím nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis