Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Zablokování účtu manželky

Vloženo: 29.07.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně výkonu exekuce na mou osobu. Chtěl bych se zeptat na zákonný postup exekutora, který mé současné manželce zablokoval účty jak osobní tak účet k podnikání. Dluh však vznikl ještě za trvání mého prvního manželství ze kterého ještě nemám vypořádané SJM (vše mám písemně potvrzeno). Exekutor vydal ex. příkazy na mojí osobu za účasti mojí současné manželky. Chtěl jsem se zeptat zda na to mám právo jestli může zabavovat majetek a blokovat účty mojí současné manželce přestože majetek nabyla ještě před uzavřením našeho manželství. Jelikož jsem v současné době nezaměstnaný zatím nemohu dluh splácet ale moje manželka by mi se splácením dluhu pomohla jenže zablokováním účtu jsme se nyní oba bez prostředků. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která umožňuje exekutorům postihovat účet a příjmy manžela povinného. Přelomovou novinkou ve zmíněné novele je skutečnost, že exekutor má nově dle § 262a odst. 3 občanského soudního řádu oprávnění manželovi povinného provádět srážky ze mzdy či jiných příjmů, jakož i zablokovat účet, a to vše za účelem výkonu rozhodnutí vůči povinnému (http://www.urmr.cz): „Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů.

Pro účely Vaší otázky je tudíž rozhodující, zda předmětný závazek, byť i z malé části, nepatří do SJM. Výkonem rozhodnutí totiž nelze postihnout např. majetek náležející do výlučného vlastnictví manžela povinného (získaný dědictvím nebo darem), majetek, který ze své povahy slouží osobní potřebě jen manžela povinného a které byly ve vlastnictví manžela povinného ještě před vznikem SJM.

Z Vašeho dotazu jasně vyplývá, že se jedná o závazek vzniklý před uzavřením manželství, nedochází tedy k tomu, že by v důsledku uzavření manželství přešel do SJM. Doporučujeme podat návrh na zastavení exekuce, jelikož jde o vymáhání dluhu, která netvoří součást společného jmění manželů.
 
S pozdravem,
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis