Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

zabavení vecí v exekuci které potrebuji jako živnostník ke své práci

Vloženo: 01.08.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

dobrý den pracuji jako kosmetička,manikérka ,pedikérka na osvč mám pronajatou provozovnu ve zdravotním středisku přišel exekutor a chtěl po mě částku v hotovosti ,kterou jsem neměla ,slíbila jsem ,že budu splácet měsíčně ,ale jako samoživitelka ,že hotovost nemám..Začal mi polepovat věci které potřebuji ke své práci jako polohovací křeslo ,které potřebuji na lepení řas a pedikůru ,když jsem mu řekla že to potřebuji ke své práci řekl mi at si tam dám dřevěnou židli ,že na ní taky sedí.poté lednici ,kterou potřebuji na krémy a séra nesmí byt v teple,mikrovlnou troubu na rozehřívání cukr.pasty na depilaci ,stolek na manikůru,komody ve kterých mám věci k práci..mobilní telef.na objednávání klientu,který je pracovní,řekl že jestli do týdne nezaplatím věci odvezou.Můžu se nějak bránit bez těchto věcí nemohu pokračovat v práciDěkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
podle ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí (exekuce) těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.
 
Dále se dle § 322 odst. 3 o.s.ř. nemůže výkon rozhodnutí (exekuce) týkat těch věcí z vlastnictví povinného - podnikatele, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.
 
Doporučujeme Vám proto co nejdříve podat k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 o.s.ř. ("výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a § 322 o.s.ř. vyloučeny").
 
V návrhu jednotlivé věci řádně popište, nejlépe s uvedením čísla, které jim bylo během exekučního soupisu přiděleno. Dále řádně odůvodněte, proč tu kterou věc nezbytně nutně potřebujete ke svému podnikání.
 
Návrh na zastavení exekuce zašle exekutor oprávněnému, který má možnost vyjádřit se k tomu, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Souhlas oprávněného znamená zastavení (třeba i jen částečné) exekuce exekutorem, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který bude přezkoumávat, zda nastala skutečnost, na základě níž by měla být exekuce (byť i třeba částečně) zastavena či nikoliv – soud buď exekuci zastaví nebo návrh na zastavení exekuce zamítne.
 
Současně s návrhem na zastavení exekuce podejte k soudnímu exekutorovi i návrh na odklad exekuce. O odklad exekuce lze žádat totiž rovněž v případech, kdy byl podán návrh na zastavení exekuce a je pravděpodobné, že k tomuto zastavení skutečně dojde.
Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva.
Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, musí jej postoupit společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis