Zadávání dotazů do poradny je dočasně pozastaveno, na zaslané dotazy Vám nemůžeme odpovědět, děkujeme za pochopení!

 
 
Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v sekci Dokumenty/"Pravidla on-line poradny 2/2013" v levém sloupci, nebo po kliknutí na odkaz.
 
Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Zabavemí vozidla exekutorem

Vloženo: 04.05.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Můj syn zakoupil 07/2016 motocykl od osoby v exekučním řízení které původní majitel zatajil a byla řádně sepsaná smlouva. 09/2016 ji prodal svému otci a ten si li následující den zaregistroval na úřadě, taktéž byla sepsaná řádna smlouva. 05/2017 mi exekutor chce motocykl zabavit. Má na to právo když jsem ji koupil od svého sina a né od bývalého malitele na kterého byla vypsána exekuce? Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
soudní exekutor může dle ust. § 44a exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.)  ve lhůtě 3 let ode dne převodu motocyklu na Vašeho syna učinit vůči Vašemu synovi námitku neplatnosti převodu. Tím se stane převod motocyklu na Vašeho syna ze zákona neplatným a Váš syn jako osoba neoprávněná převést motocykl na Vás.

 
Nicméně nový občanský zákoník chrání nabytí vlastnického práva od takové neoprávněné osoby. Podle ust. § 1111 občanského zákoníku se přesto stanete vlastníkem motocyklu, pokud prokážete svou dobrou víru v oprávnění převodce (Vašeho syna) převést vlastnické právo k věci na Vás, např. odkazem na to, že byl Váš syn zapsán jako vlastník k motocyklu v Evidenci silničních vozidel.
 
Pokud takovou dobrou víru prokážete, nebude moci po Vás exekutor motocykl požadovat. Mohl by však požadovat náhradu škody po Vašem synovi.
 
Pro úplnost pouze dodáváme, že od 1.7.2016 je veřejně přístupná Centrální evidence exekucí, do níž může každý nahlédnout a ověřit si, zda osoba, s níž právně jedná (např. uzavírá kupní smlouvu na motocykl) není vedena jako osoba exekučně povinná.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis