Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

VZP - Exekuce - Zahraničí

Vloženo: 21.01.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
já bych se chtěla zeptat na pár otázek, co se týče exekuce.
Já žiji dlouhodobě v zahraničí, neodhlásila jsem se z VZP a byli na mě uvaleny exekuce. Toto jsem zjistila minulý rok, kontaktovala jsem VZP, doložila jsem potřebné doklady, že platím zdravotní pojištění v zahraničí a VZP mi doplnili registraci . Teď čekám na jejich výjádření, co se týká mé žádosti o prominutí penále.
Moje otázka je, jelikož já jsem přímo v kontaktu s VZP, až přijde rozhodnutí o mé žádosti, mám jim přímo zaplatit penále, které dlužím ( pokud mi je neprominou ) na jejich účet a nebo musím čekat až VZP to pošlou exekutorům a oni mi to přepošlou?
Druhá otázka je co se týče vydání Příkazu k úhradě, které vydá exekutor, jak dlouho mám na to, abych uhradila částku - je tam nějaká lhůta - týden, dva týdny, měsíc - do kdy musím uhradit částku a pokud nesouhlasím s tou částkou, kterou exekutor vyčíslil mám nárok podat námitku, pokud ano, do kdy a komu?
Pokud nebudu mít celou částku na uhrazení ( v tuto chvíli nevím jaké jsou exekuční náklady atd.) je možno si zažádat, abych splácela v měsíčních splátkách? Pokud ano budou tam nějaké úroky/sankce do té doby dokud neuhradím celý dluh?
A poslední otázka je, já jsem uhradila dlužné pojistné přímo na účet VZP a zaslala jsem exekutorovi doklad o převodu této částky na účet VZP a on mi stále počítá tuto částku do dlužného základu, zaslala jsem mu i vyučtování od VZP kde mi vykazují, že jim nedlužím pojistné, jak mám postupovat?

Velice Vám děkuji za Vaši pomoc

Text odpovědi: 

Dobrý den,

s platbou penále rozhodně nečekejte na zahájení exekučního řízení, neboť budete povinna uhradit kromě penále také odměnu exekutora, což částku k úhradě zvýší.

Při zahájení exekuce exekutor zašle povinnému společně s vyrozuměním o zahájení exekuce také výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného. Ke splnění povinnosti stanoví exekutor dlužníkovi dle ust. § 46 odst. 6 exekučního řádu lhůtu 30 dnů. Pokud dlužník vymáhanou povinnost v této lhůtě nesplní, exekutor provede exekuci.

Příkaz k úhradě nákladů exekuce vydá exekutor po splnění povinnosti povinného. Proti tomuto příkazu je možné podat námitky, a to do 8 dnů ode dne doručení příkazu. pokud exekutor námitkám v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky.

Zákon nezná možnost vymáhání peněžité pohledávky formou splátkového kalendáře. Přesto v praxi soudní exekutoři mohou přistoupit ke splnění dluhu formou splátkového kalendáře. Žádost doporučujeme zaslat jak exekutorovi tak i oprávněnému. Na splátkový kalendář není zákonný nárok a je tedy pouze na vůli exekutora případně i na vůli věřitele (oprávněného), zda žádosti o splátkový kalendář bude vyhověno.

V případě, že jste vymáhanou pohledávku, případně její část uhradila věřiteli ještě před zahájením exekuce, můžete u exekutora podat návrh na zastavení resp. částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis