Zadávání dotazů do poradny je dočasně pozastaveno, na zaslané dotazy Vám nemůžeme odpovědět, děkujeme za pochopení!

 
 
Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v sekci Dokumenty/"Pravidla on-line poradny 2/2013" v levém sloupci, nebo po kliknutí na odkaz.
 
Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

výtěžek exekuce nepostačí ani na její náklady

Vloženo: 22.06.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, v roce 2001 na mě byl vydán exekuční příkaz za podepsání směnky v s.r.o. v roce 1999 na částku 1 000 000 Kč a příslušenství. Zpočátku jsem se snažil platit dle svých možností. Asi od roku 2008 jsem platit přestal s omluvou, že moje aktuální mzda stačí stěží pokrýt mé životní náklady. Pracuji jako číšník v sezónní hospůdce za hrubou mzdu cca 11 000 Kč. Měsíčně platím výživné na děti 2400 Kč, náklady na bydlení a dopravu do zaměstnání. Nechci se stát nezaměstnaným, proto jsem vás chtěl poprosit o radu. Teď mně došel dopis od exekutora, kde žádá nějakou další odměnu a oznamuje mně, že výše dluhu činí 1 963 377,09 Kč. Podle mého názoru nepřipadá v úvahu ani osobní bankrot, protože bych nebyl schopen splatit ani 10 procent. Mám nějakou možnost jak dál? Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
v první řadě Vám doporučejeme spočítat si lhůtu promlčení nároku oprávněného exekučně po Vás vymáhat dluh. Předpokládáme, že Vám byla povinnost zaplatit určena rozhodnutím soudu (příp. rozhodce), v takovém případě pak promlčecí lhůta činí 10 let a začíná běžet dnem, kdy mohl oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci) poprvé. Kdy tento den nastal Vám sdělí informační kancelář příslušného soudu, doporučujeme Vám nechat si "vykonatelnost" vyznačit na rozhodnutí (vyznačuje se otiskem razítka soudu).
 
Zjistíte-li, že již uplynula promlčecí lhůta, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce z důvodu promlčení. Dokud takový návrh nepodáte, může exekutor exekuci provádět bez ohledu na promlčení.
 
 
Pokud nejste schopen hradit v exekuci vymáhaný dluh z důvodu nedostatku finančních prostředků, můžete k exekutorovi podat návrh na zastavení exekuce z důvodu, že " průběh výkonu rozhodnutí (exekuce) ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů". V návrhu však musíte doložit své majetkové poměry, tedy své tvrzení, že Vám na úhradu exekuovaného dluhu po uhrazení životně důležitých plateb ničeho nezbývá. 
 
Oběma shora uvedeným návrhům může vyhovět sám exekutor. Nemůže je však odmítnout nebo zamítnout, pokud jim nevyhoví, musí věc postoupit exekučnímu soudu k rozhodnutí.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis