Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

výsluhová renta

Vloženo: 19.06.2015
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý večer, odpověď dorazila, ale bohužel skutečnost je reálně jiná. Renta je postihnuta přímo u plátce, tedy MV, a je postižena v plné výši, neboť se dle soudu nejedná o finanční příjem. Nezůstává z této částky nic, na podporu nemá nárok, tudíž je bez jakéhokoliv příjmu. Tak jak dál?? Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
výsluhový příspěvek patří dle našeho názoru mezi tzv. "jiné příjmy" vyjmenované v občanském soudním řádu.
§ 299 odst. 1 písm. o.s.ř. uvádí pod písmenem g), že srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou
g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání.
Vzhledem k tomu, že se výsluhový příspěvek vyplácí "bývalému" příslušníkovi při splnění zákonných podmínek (např. minimální době trvání služebního poměru), lze takový příspěvek považovat za "plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání".
I na takový příjem by se měly dle našeho názoru vztahovat ustanovení o.s.ř. o srážkách ze mzdy, tedy i ustanovení o nezabavitelných částkách. Dospěl-li soud k opačnému názoru, je třeba se ve lhůtě bránit proti jeho rozhodnutí opravnými prostředky, jsou-li v daném případě přípustné.
 
Je-li Váš bývalý manžel v tíživé sociální situaci, je rovněž možno obrátit se na obecní úřad se žádostí o přiznání některého ze sociálních příspěvků.
 
Pokud by již splňoval věk pro přiznání starobního důchodu, lze samozřejmě požádat i o něj. Byl-li by výsluhový příspěvek vyšší než přiznaný starobní důchod, bude mít po přiznání starobního důchodu nárok na výsluhový příspěvek ve výši rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a přiznaným starobním důchodem.
 
Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis