Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Vyslání zaměstnance

Vloženo: 07.11.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, ráda bych Vás z pozice zaměstnance požádala o vyjádření. Zaměstnavatel vyslal zaměstnance do Německa za účelem provedení svařovacích a montážních prací, celkem na čtyři týdny, vždy v intervalu od pondělí do pátku. Zaměstnanci uhradil cestovní náklady i zahraniční stravné. Tvrdí ale, že zaměstnanec je nadále odměňován v souladu s platnou smlouvou ve výši smluvně dohodnuté české mzdy a dodal rovněž vyjádření advokátní kanceláře: "Mzda je poskytována standardně v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou, tedy německou právní úpravou se neřídí (samozřejmě lze uvažovat mzdu za práci přes čas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, apod.). Podle § 143 odst. 2 zákoníku práce je však zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí možné s jejich souhlasem vyplatit mzdu v dohodnuté cizí měně, pro přepočet se dle odst. 3 téhož použije kurz vyhlášený Českou národní bankou platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty."
Není tento postup v rozporu se směrnicí 96/71/ES? Neměli by pracovníci vyslaní do zahraničí pracovat na podmínek hostitelského státu? Platí stejná pravidla i pro vyslání zaměstnance do Švýcarska jako přidruženého státu EU (sem zaměstnavatel vysílá své zaměstnance rovněž často?
Děkuji předem za Váš čas, MV.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
vyjádření Vašeho zaměstnavatele není zcela přesné.
 
Směrnice 96/17/ES (článek 3, odst. 1, písm. c) uvádí, že zaměstnanec vyslaný k výkonu práce do jiného členského státu EU (stát vyslání) má právo na to, aby mu byla za vykonanou práci vyplacena alespoň minimální mzda stanovená pro danou práci státem vyslání.
 
Dané pravidlo minimální mzdy se dle Směrnice nepoužije pouze v případě, že by byl zaměstnanec vyslán k montáži nebo instalaci zboží, pokud by vyslání nepřesáhlo 8 dnů.

 
Členské státy měly toto pravidlo implementovat do svých národních právních předpisů, směrnice ES totiž není oproti nařízení přímo použitelným právním předpisem.
 
Přímo na webových stránkách českého Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete k dané problematice velmi podrobný článek zde www.mpo.cz/dokument746.html

 
Co se týče Německa, byl zde právě s ohledem na Směrnici přijat v roce 2015 zákon o minimální mzdě, kterým jsou zahraniční zaměstnavatelé vysílající své zaměstnance k výkonu práce do Německa vázáni.
 
K tomu např. článek zde www.businessinfo.cz/cs/clanky/nemecko-srn-zakon-o-minimalni-mzda-2015-60800.html
 
Je tedy jen otázkou, která mzda je vyšší, zda sjednaná mzda dle pracovní smlouvy, nebo sazba minimální mzdy pro Vámi vykonávanou práci stanovenou v Německu.
 
 
Dle informace uváděné na Integrovaném portálu MPSV nebyla na území Švýcarské konfederace stanovena minimální mzda portal.mpsv.cz/eures/podminky/svycarsko/

 

 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis