Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

výpovědní lhůta, nezaplacená výplata

Vloženo: 17.08.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, přítelkyni vznikl nepříjemný problém. Kvůli špatné finanční situaci zaměstnavatele se rozhodla dát výpověď. Měsíc srpen je prvním ze dvou měsíců její výpovědní lhůty a zaměstnavatel se rozhodl působit problémy. Už týden po splatnosti neobdržela svou výplatu a situace začíná být pro ni psychicky náročná. Se zaměstnavatelem komunikuje a bylo jí potvrzeno, že výplatu obdrží příští týden (sms zpráva). Pokud mzdu neobdrží hodlá poměr okamžitě ukončit. Dle § 56 zákoníku práce by měla mít nárok na odstupné, zajímá mě jestli tento nárok platí i za předpokladu, že už ve výpovědní době je a jakým způsobem doporučujete postupovat. Děkuji za odpověď. Petr Z.

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
důležité je úvodem objasnit, kdy nejdříve může zaměstnanec dle ust. § 56 zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr pokud mu zaměstnavatel nevyplatí řádně mzdu.
 
Zákoník práce uvádí, že zaměstnanec tak může učinit, "pokud  mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti".
 
Pojem "období splatnosti" je klíčový, neboť se nejedná (jak je mylně širší veřejností vykládáno) o lhůtu splatnosti mzdy uvedenou v pracovní smlouvě. Období splatnosti končí dle ust. § 141 odst. 1 zákoníku práce "nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku."
 
Příklad: Právo na mzdu za měsíc červenec vzniká po posledním pracovním červencovém dni, mzda za práci vykonanou v červenci má však být dle zákoníku práce (§ 141 odst. 1) zaměstnanci vyplacena (až) nejpozději do konce měsíce srpna (31.8.).
 
Vzhledem k ust. § 56 ZP, tedy tomu, že může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr až po uplynutí dalších 15 dnů po uplynutí období splatnosti, by v našem příkladu mohl zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr nejdříve 16.9.
 
Vaše přítelkyně může samozřejmě za trvání pracovního poměru využít možnosti okamžitě zrušit pracovní poměr. Pokud tak učiní, k dříve podané výpovědi se nebude přihlížet (jakoby nebyla podána), a proto bude mít i ona nárok na průměrný výdělek za dobu odpovídající délce výpovědní doby, která by se pak pro ten účel počítala od začátku měsíce následujícího po měsíci, v němž byl pracovní poměr okamžitě zrušen.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis