Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Výpověď z pracovního poměru

Vloženo: 03.07.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Pracovala jsem na ZŠ jako učitelka. Pracovní smlouvu jsem měla na dobu neurčitou. Pan ředitel chtěl dorovnat úvazky učitelům, a tak jsem byla vybrána já, nadbytečná(dlouhá léta učím český jazyk). Po mateřské /rodičovské dovolené se měla vracet kolegyně - češtinářka. Ta ovšem na podmínky pana ředitele nepřistoupila a dala výpověď. V té době ale už mně běžela výpovědní lhůta (končí ke 31.7.2014) pro nadbytečnost. Vzápětí pan ředitel přijal novou paní učitelku - češtinářku, prý za onu paní učitelku, která mu dala výpověď. Chci se zeptat, zda měl pan ředitel z právního hlediska povinnost oslovit dříve mě, než přijal novou učitelku na zcela stejnou pozici. Předem děkuji za odpověď. 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost dle § 52 odst. písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Tedy před tím, než Vám zaměstnavatel dal výpověď, musel učinit rozhodnutí k dosažení změny úkolů, technického vybavení či snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační změny. Zákon uvedeným způsobem zaměstnavateli umožňuje, aby reguloval počet svých zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám.
 
V současné době není v zákoníku práce stanovena povinnost zaměstnavatele nabídnout zaměstnanci před podáním výpovědi zařazení na jinou volno pracovní pozici. Zákon taktéž konkrétně neřeší situaci, která nastala ve Vašem případě a povinnost nabídnout uvolněné místo Vám tak výslovně nestanoví.
 
V úvahu by tedy přicházelo  přehodnocení, zda došlo k platnému rozvázání pracovního poměru, tj. zda se skutečně jednalo v době podání výpovědi o nadbytečnost. V předchozích svých rozhodnutích Nejvyšší soud dospěl k závěru, že přijetí jiného zaměstnance na místo uvolněné odchodem zaměstnance, kterému byla dána výpověď pro nadbytečnost, příp. obsazení tohoto místa některým ze stávajících zaměstnanců, je zpravidla důkazem o neopodstatněnosti použitého výpovědního důvodu (rozsudek č.j. 21 Cdo 2735/2004 ze dne 25.8.2005) či k závěru, že nadbytečným se zaměstnanec nemůže stát jen proto, že se podle názoru zaměstnavatele zdá být méně „kvalifikovaný“ než nově přijatý zaměstnanec (rozsudek č.j. 21 Cdo 373/2012 ze dne 28.1.2013).  Pro zvážení, zda by bylo možné ve Vašem případě aplikovat výše zmíněné rozsudky Nejvyššího soudu ČR, zejména rozsudek čj. 21 Cdo 373/2012 (který Vám pro informaci přikládáme jako přílohu), by bylo nutné podrobně projít všechny okolnosti (především rozsah úvazků).
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Přílohy ke stažení: 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis