Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

výpověď dohodou

Vloženo: 14.12.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, u firmy pracuji 27 let, nikdy jsem neměla žádný problém. Po výměně mého nadřízeného ( již 5 měsícu) mi bylo doporučeno abych odešla z důvodu nedostatečného plnění mých povinností ( prezentace v angličtině a pod.) což jsem do tété doby na své pozici nemusela vykonávat. Pokud nepodám výpověď budou mi zasílány vytýkací dopisy. Jak se mám zachovat. Děkuji 

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
pokud jde o požadavek znalosti anglického jazyka, je nutné vzít v úvahu, že zaměstnavatel může stanovit požadavky pro řádný výkon práce a může je i v průběhu trvání pracovního poměru změnit, zejména ukazuje-li se, že prostřednictvím dosud vymezených požadavků není možné dosahovat odpovídajících pracovních výsledků. Zákoník práce a ani jiné právní předpisy nestanoví, že by zaměstnavatel mohl stanovit nebo změnit své požadavky pro řádný výkon určité práce vždy jen písemně, a ani nepředpokládají jejich vyhlášení u zaměstnavatele nebo jiné zveřejnění; z povahy věci ovšem vyplývá, že se stanovenými (změněnými) požadavky musí být seznámen každý, jehož práv a povinností z pracovněprávních vztahů se dotýkají nebo se mohou dotýkat. K těmto závěrům dospěl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí  ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2383/2008. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí dále uvedl, že v tomto případě (tzn. neruší-li se pracovní místo), může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z důvodu uvedeného v ust. § 52 písm. f) zák. práce , který zní: „nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil“. Jelikož se jedná o změnu požadavků na výkon práce, domníváme se, že by Vám zaměstnavatel měl umožnit doplnit si vzdělání v určité rozumném časovém horizontu a tedy poskytnout lhůtu k nápravě.
 
Výše uvedený právní názor Nejvyšší soud dále upřesnil ve svém rozhodnutí ze sp. zn. 21 Cdo 3641/2012, ze dne 25. 6. 2013 následovně: „I když požadavky pro řádný výkon sjednané práce stanoví sám zaměstnavatel, nemůže přitom postupovat libovolně. Zaměstnavatelem vytyčené požadavky musí být z hlediska výkonu práce oprávněné a povahou pracovních činností (objektivně vzato) ospravedlnitelné, přičemž právní význam mají jen tehdy, jestliže jejich nesplnění zaměstnavatel nezavinil“.
 
Pokud by Vám zaměstnavatel měl v úmyslu dát výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky, musí přesně specifikovat, v čem spatřuje naplnění tohoto výpovědního důvodu a zejména Vás musí písemně vyzvat k nápravě. Výpověď by však dát nemohl, pokud by Vaše nespokojivé výsledky zavinil, tzn. např. špatnou organizací práce, neposkytováním pracovních pomůcek, nezajištění kvalifikační průpravy apod.
 
Pokud byste s výpověďí a její zdůvodněním nesouhlasila, máte právo obrátit se na soud a zároveň je nutné, bez zbytečného odkladu zaměstnavateli sdělit, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával. Neplatnost výpovědi je nutné u soudu namítnout (resp. podat žalobu) nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr dle výpovědi skončit.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis