Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Vypoved

Vloženo: 01.09.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, ráda bych se informovala na několik informací ohledně výpovědi ze strany zaměstnance. Jsem na nemocenské s infekční chorobou. Pracuji jako učitelka mš. Můj zaměstnavatel na měl byl hrubý, nutil mě do práce i přes to, že bych nakazila děti. Dokonce kontaktoval mého doktora, jestli nelžu a kdy mě uschopní. Ráda bych podala výpověd. Zajímalo by mne, co všechno musím uvést do výpovědi dohodou , abych nepřišla o podporu a jak ji nejlépe zformulovat tak, aby v ni byla zahrnuta i dvouměsíční lhůta- pokud by zaměstavatel nepřistoupil na dohodu. Předem velice děkuji za odpověd.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
předně upozorňujeme, že výpověď dohodou z pohledu zákona neexistuje. Buď se s zaměstnavatelem dohodnete na podmínkách ukončení pracovního poměru a podepíšete dohodu, nebo se nedohodnete a Vy musíte podat výpověď. Pokud však podává výpověď zaměstnanec, nevzniká nárok na odstupné.
 
Nárok na odstupné vzniká totiž podle zákona pouze v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo dohody o ukončení pracovního poměru, a to v obou případech z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až písm. d) zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce (tj. ruší-li se nebo přemisťuje zaměstnavatel, zaměstnanec se stane nadbytečným nebo nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí).
 
Pokud dáte výpověď, pak běží dvouměsíční výpovědní lhůta a počíná prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli a skončí posledním dnem v příslušném kalendářním měsíci. Můžete se s zaměstnavatelem dohodnout na tom, že pracovní poměr skončí dříve k určitému dni s tím, že zaměstnavatel Vám uhradí mzdu, aniž byste musela vykonávat práci.
 
Způsob a důvod ukončení pracovního poměru má vliv na výši podpory v nezaměstnanosti. Pokud je pracovní poměr ukončen dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance bez vážného důvodu, bude náležet zaměstnanci, jakožto uchazeči o zaměstnání evidovaném na úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti pouze ve výši 45 % průměrného čistého výdělku po celou délku podpůrčí doby. Vážné důvody hodnotí úřad práce a jsou stanoveny v § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 SB., o zaměstnanosti.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis