Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Výdaje exekutora

Vloženo: 27.07.2017
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, můj přítel má exekuci, kterou splácel měsíčně na základě odsouhlaseného splátkového kalendáře a přibližně 5 měsíců před koncem splácení jsme našli ve schránce lístek, že nás navštívil pracovník exekutorského úřadu. Přítel tam ihned volal, jestli je nějaký problém, že splátky každý měsíc posíláme a bylo mu sděleno, že poslal svého pracovníka, aby zjistil, jestli nemůžeme částku doplatit rychleji, že na to má právo a nás to bude stát cca 3.000,- Kč. Zdá se nám to nespravedlivé, protože kdyby toto udělal každý týden, tak prakticky nemáme šanci exekuci splatit. Pochopila bych postup exekutora v případě, že bychom nedodržovali splátky, ale takto mi to připadá jen jako zbytečné navýšení našeho dluhu. Je možné toto navýšení odmítnout, případně jak se můžeme bránit? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
není nám bohužel zřejmé, co přesně představuje exekutorem telefonicky sdělená částka 3.000,- Kč.
 
Pokud by se snad mělo jednat o "náklady exekutora" exekutorem vynaložené v souvislosti s prováděním exekuce (např. o hotové výdaje, náhrada za ztrátu času), dovolujeme si upozornit, že exekutor má nárok pouze na úhradu "účelně vynaložených nákladů". Navíc je exekutor povinen takové své náklady písemně vyčíslit v tzv. Příkazu k úhradě nákladů exekuce, který musí povinnému doručit a povinný má následně právo proti Příkazu podat ve lhůtě 8 dnů od doručení námitky.
 
 
Co se týče provedení exekuce v době, kdy povinný hradí vymáhaný dluh ve splátkách, exekutor má skutečně právo kdykoliv během exekučního řízení přistoupit k provedení exekuce některým ze zákonných způsobů, např. prodejem movitých věcí povinného (za tím účelem samozřejmě "navštíví" povinného v jeho bydlišti). S takovým provedením exekuce mohou být samozřejmě na straně exekutora spojeny náklady (cestovné, ztráta času apod), které však musí exekutor vždy řádně nakonec vyčíslit jak uvedeno shora. 
 
Umožnění splátek povinnému je pouhou dobrou vůli soudních exekutorů a oprávněných a nikterak nezavazují exekutora k neprovedení exekuce řádnými zákonnými způsoby.
 

Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis