Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

vrácení věcí vyloučených z exekuce nařízené před 1.1.2013 vlastníkovi

Vloženo: 16.05.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den, dovoluji si požádat o zodpovězení následujícího dotazu. V rámci exekuce nařízené v roce 2011 byl v roce 2013 vydán exekuční příkaz prodejem movitých věcí. Byla úspěšně podána žádost o vyškrtnutí věcí ze soupisu, které exekutor vyhověl. Vyzval mne však k vyzvednutí věcí v jeho skladu. Když jsem poukázala na znění § 68 odst. 7 exekučního řádu, bylo mi sděleno, že dle přechodných ustanovení zákona 396/2012 (kterým byl odst. 7 do exekučního řádu doplněn), se řízení zahájená přede dnem účinnosti této novely dokončí podle dosavadních předpisů, s výjimkou vyjmenovaných paragrafů. Nicméně § 68 odst. 7 mezi vyjmenovanými není, a protože bylo řízení zahájeno již v roce 2011, nemám podle exekutora na vrácení věcí v místě zajištění nárok. Je tato argumentace exekutora oprávněná? V odpovědi na obdobný dotaz na vašich stránkách jsem se dočetla, že exekutor je povinen při provádění faktických úkonů postupovat podle nové úpravy, ale nevím, jak vyvrátit exekutorovu námitku o přechodných ustanoveních novely. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
 
ustanovení § 68 odst. 7 bylo skutečně vtěleno do exekučního řádu novelou 3396/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2013.  Pravdou taktéž je, že dle přechodných ustanovení se řízení zahájená přede dnem účinnosti této novely dokončí podle dosavadních předpisů, s výjimkou vyjmenovaných paragrafů. Nicméně dle našeho názoru nelze toto ustanovení vykládat způsobem, kerý uvádí exekutor, tj. že celé exekuční řízení bude probíhat podle dosavadní úpravy pro výkon rozhodnutí. Dle našeho názoru bude podle dosavadních předpisů dokončen pouze konkrétní způsob výkonu rozhodnutí, který soudní exekutor zahájil před účinností novely, avšak veškeré nové způsoby exekuce, které zahájí exekutor vydáním nových exekučních příkazů po 1.1.2013 budou probíhat již podle nové právní úpravy.
 
Důvodem je skutečnost, že vydání exekučního příkazu představuje relativně samostatnou část exekučního řízení, kterou lze ztotožnit s termínem zahájené řízení podle čl. IV bod 1 přechodných ustanovení. V takovém případě proto platí, že
- exekuční příkaz vydaný přede dnem 1.1.2013 se řídí úpravou účinnou do konce roku 2012,
- exekuční příkaz vydaný po 31.12.2012 (bez ohledu na to, kdy exekuční řízení bylo zahájeno) se řídí úpravou účinnou po tomto datu, tedy zákonem č. 396/2012 Sb.
 
Přiznává-li exekuční řád vydanému exekučnímu příkazu účinky nařízení výkonu rozhodnutí (§ 47), řídí se režim jeho vydání nikoliv exekučním řádem, ale občanským soudním řádem. Pro taková rozhodnutí je pak rozhodující přechodné ustanovení obsažené v čl. II bod 1 zák. č. 396/2012 Sb. a nikoliv v čl. IV.
 
Z tohoto důvodu se domníváme, že ve Vašem případě by měl soudní exekutor aplikovat již novou právní úpravu, pokud jde o vyzvednutí věcí. Jelikož výklad těchto ustanovení zákona se mezi právními odborníky liší, doporučujeme, abyste vznesla dotaz na exekutorskou komoru.
 
Jestliže soudní exekutor Vaší žádosti nevyhověl a byla jste nucena si věci vyzvednout v jeho skladě, nárokujte náhradu škody způsobenou nesprávným právním výkladem a žádejte proplacení výdajů, které Vám tímto postupem vznikly (např. cestovné).
 
S pozdravem,
 

 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis