Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Uzavřený účet po zaplacení exekuce

Vloženo: 21.05.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se má postupovat při uvalení exekuce, kdy nám byl zablokován účet v případě, že jsme již částku splatili a účet je stále zablokován. Zda se odblokuje automaticky nebo je nutná nějaká žádost či odvolání. Děkuji, s pozdravem 

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
k odblokování účtu by mělo dojít automaticky, neboť uhrazením pohledávky, včetně příslušenství a nákladů exekuce, se považuje exekuce za ukončenou a zanikají tak účinky exekučních příkazů. Jestliže se tak nestalo, požádejte exekutora o zaslání oznámení o ukončení exekuce a zrušení všech vydaných exekučních příkazů, na což máte ze zákona nárok. Na základě Vaší žádosti by Vám exekutor měl oznámení zaslat neprodleně. Nejprve však doporučujeme kontaktovat exekutorský úřad a ověřit, zda skutečně došlo k úhradě celého dluhu (včetně nákladů exekuce).
 
Jestliže byl dluh i s veškerým příslušenstvím uhrazen a exekutor by na Vaši žádost o zaslání oznámení  a zrušení exekučního příkazu nereagoval, máte právo podat na něj stížnost na exekutorskou komoru, případně k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu je exekutor jmenován nebo k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu máte bydliště (tj. v jehož obvodu byla exekuce zahájena) a taktéž na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Stížnost máte právo zaslat na jeden či všechny orgány současně.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis