Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Úroky z prodlení

Vloženo: 14.07.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, mám na Vás ještě jeden dotaz. Již jsem Vám v předchozím požadavku psal, že mi exekutor nařídil po skončení exekuce uhradit úroky z prodlení, které podle částky soudím vypočítal s celkových nákladů na exekuci (nalézací řízení, poplatek za právníka...). Mám ještě jinou exekuci u jiného subjektu a tam byly úroky z prodlení vypočítány pouze z dlužné jistiny. Jak je to správně? Může jeden exekutor vypočítat úroky z prodlení z celkové vymáhané částky a druhý exekutor pouze z dlužné jistiny? Je možné se proti tomu prvnímu nějak bránit? Velice děkuji za odpověď. S pozdravem

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
úroky z prodlení jsou příslušenstvím dlužné jistiny a v rámci exekučního řízení je lze vymáhat pouze tehdy, pokud byly věřiteli přiznány příslušným rozhodnutím (např. platebním rozkazem, rozsudkem).
 
Exekuční řád ani příslušná prováděcí vyhláška (exekuční tarif) nestanoví exekutorovi možnost připočíst si ke své odměně a nákladům spojeným s provedením exekuce úroky z prodlení. Exekuční řád naopak v § 90 odst. 1 stanoví, že za exekuční činnost a další činnost podle exekučního řádu náleží exekutorovi odměna, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při vedení exekuce, náhrada za doručení písemností, a je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, rovněž příslušná daň z přidané hodnoty.
 
Náklady exekuce - tedy i odměnu exekutora určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis