Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Ukonceni prac.pomeru z duvodu prideleni inval.duchodu III.stupne

Vloženo: 06.09.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobry den,mam dotaz.Byl mi pridelen inval.duchod III.stupne s tim,ze v dohledne dobe nebudu schopna SVČ.Jak mam postupovat pri rozvazani prac.pomeru,popr.mam narok na nej.odstupne (ve firme pracuji 18 let).Dekuji za odpoved.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
svůj pracovní poměr můžete skončit dohodou uzavřenou se zaměstnavatelem, v níž si ujednáte den, ke kterému pracovní poměr skončí a můžete si ujednat rovněž i odstupné. Důvod skončení pracovního poměru můžete, ale nemusíte v dohodě uvádět. 
 
Rovněž můžete sama podat výpověď z pracovního poměru. Důvod nemusíte uvádět. Pracovní poměr skončí uplynutím 2 měsíční výpovědní doby, která počíná běžet prvního kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď doručíte zaměstnavateli.
 
Pokud nebyl Váš nepříznivý zdravotní stav způsoben nemocí z povolání, nemáte však ani u jednoho shora uvedených způsobů skončení pracovního poměru nárok na odstupné.
 
Pracovní poměr můžete skončit i okamžitě. Zde je však nutné naplnit několik zákonných podmínek, a to že
- podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a
- zaměstnavatel Vám neumožní v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro Vás vhodné práce.   
Pokud skončíte pracovní poměr tímto způsobem, bude Vám příslušet od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tedy za dobu 2 měsíců.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis