Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Ukončení pracovního poměru

Vloženo: 23.10.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den nastoupil jsem do firmy dne 03.07.2017 pak jsem se rozhodl po 3 měsících že skončím v té to firmě dal jsem výpověď dne 03.10.2017 s tím že dodělám pracovní týden do 06.10.2017, datum vystavení je se dne 03.10.2017 ale fizycky zapoctovy list i mimo toho že pracovní poměr byl do 06.10 tak dostal jsem až 09.10.2017 v pondělí,samozřejmě premie osobní za měsíc září jsem nedostal,náhrady za stravne jsem nedostal kde jsem byl na služební cestě.
 
Když na celou záležitost jsem upozornil svého bývalého zaměstnavatele s tím že předám celou záležitost na inspektorát práce tak dostal jsem e-mail od jeho advokáta kde napsal:
"Dne 29.5.2017 byla mezi Vámi a mým klientem uzavřena pracovní smlouva s pracovním zařazením na pozici koordinátora. Pracovní smlouva byla sjednána na dobu určitou do dne 30.6.2018 s tříměsíční zkušební lhůtou, kdy nástup do zaměstnání byl stanoven na den 3.7.2017. Dne 6.10.2017 jste podal písemnou žádost o ukončení pracovního poměru k témuž dni, kdy od tohoto data jste do zaměstnání již nepřišel.  S ohledem na skutečnost, že dne 3.10.2017 uplynula tříměsíční zkušební lhůta stanovená v uzavřené pracovní smlouvě, pak byla-li dána výpověď z pracovního poměru (za což Vaši žádost o ukončení pracovního poměru považujeme), skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba pak činí dva měsíce a počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, a to v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Dle výše uvedeného tak Váš pracovní poměr vzniklý na základě uzavřené pracovní smlouvy zaniká ke dni 31.12.2017, nikoli ke dni uvedenému na Vaší výpovědi.   Do uplynutí výpovědní doby jste nadále zaměstnancem mého klienta, jestliže se s ním nedohodnete jinak. V této souvislosti Vás upozorňuji na skutečnost, že svým nastalým jednáním porušujete jakožto zaměstnanec povinnosti vyplývající z právních předpisů zvlášť závažným způsobem a mému klientu tak vzniká škoda, jež se bude, s ohledem na Váš postoj ve věci, navyšovat. Tato škoda pak bude vyčíslena v okamžiku, kdy skončí Váš pracovní poměr v souladu se zákonem, a můj klient ji bude vůči Vám uplatňovat. Vedle toho Vás upozorňuji, že nastalé porušování Vašich pracovních povinností, kdy nedocházíte do práce, zakládají oprávnění mého klienta okamžitě zrušit pracovní poměr mezi vámi uzavřený, a to v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce."
 
Ale já už jsem dostal zápočtové list vystavený k dní 03.10.2017 s ukončením pracovního poměrů k dní 06.10.2017, dále potvrzení určené pro úřad práce dostál jsem až 16.10.2017 .Vše to je kvůli tomu že jsem si dovolil ozvat že nemám něco připravené.
Prosím jak to teda je fakt nevím kde mám nahlásit takové to jednání když v potvrzení pro úřad je že pracovní poměr byl zrušen že strany zaměstnance ve zkušební době prosím o info nebo poradu

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
 
pokud mezi Vámi a zaměstnavatelem nedošlo k uzavření písemné dohody o skončení pracovního poměru ke dni 6.10.2017, nebo jste pracovní poměr okamžitě neukončil v souladu s ust. § 56 zákoníku práce, jsme nuceni souhlasit s názorem právního zástupce Vašeho zaměstnavatele, že Váš pracovní poměr i nadále trvá a skončí až uplynutím zákonné výpovědní doby.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis