Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Ukončení prac. pomeru při konkurzu

Vloženo: 08.12.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, Od 1.1.2015 bych se měla vrátit do prace po rodičovské dovolené, nicméně majitel změnil předmět podnikání společnosti a mé pracovní místo bylo zrušeno. Již jsem se s nim bavila o ukončení pracovního poměru, ovšem on mi řekl ať výpověď dám já - na to jsem nepřistoupila a řekla jsem mu, že chci ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost a odstupné - na to mi odepsal, že firma půjde do konkurzu a ať si počkám, jak to dopadne. Proto se chci zeptat, jak mam postupovat dal - na společnost zatím konkurz vypsán není - mam se od 1.1.2015 zaregistrovat na úřadu prace? Nebo bude za mě zaměstnavatel dál platit zdravotní a sociální pojisteni a mam nárok na mzdu (dokud není vypsán konkurz) ? A co započtovy list? Pokud bych si našla práci, tak ho nemohu předložit, neboť nemám ukončeny pracovní poměr z předchozím zaměstnavatelem ?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
po návratu z rodičovské dovolené není sice zaměstnavatel povinen Vás zařadit na původní pracovní místo, ale je povinen Vám nabídnout pracovní místo podle pracovní smlouvy v souladu se sjednaným druhem a místem výkonu práce. Zaměstnavatel Vám také může nabídnout změnu obsahu pracovní smlouvy. Tato změna však může být provedena pouze s Vaším souhlasem.
 
Pokud Vám ale zaměstnavatel nenabídl žádné pracovní místo, měl s Vámi skončit pracovní poměr nejspíš podle § 52 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, tedy proto, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, jelikož v dopisu uvádíte, že zaměstnavatel změnil předmět podnikání. Rozhodně Vás ale nemůže nutit, abyste podala výpověď Vy. Bylo by ještě možné sjednat se zaměstnavatelem skončení pracovního poměru dohodou, ovšem jen v tom případě, že bude v dohodě uveden důvod jeho ukončení, tedy tzv. organizační důvody, jinak byste neměla nárok na odstupné.
 
Zaměstnavatel zřejmě nečiní žádné kroky, aby se Váš pracovněprávní vztah vyřešil, proto Vám doporučujeme, abyste zaměstnavatele písemně vyzvala, aby Vám přiděloval práci podle pracovní smlouvy, neboť Vám skončila rodičovská dovolená a Vy hodláte nastoupit do práce. Výzvu předejte zaměstnavateli osobně a nechte si její převzetí podepsat na kopii, nebo ji zaměstnavateli zašlete doporučeně s doručenkou, abyste měla příslušný doklad pro případné další řízení ve věci Vašeho pracovního poměru. Od data výše uvedené výzvy by měl zaměstnavatel plnit povinnosti stanovené zaměstnavatelům příslušnými pracovněprávními předpisy, tedy platit také zdravotní a sociální pojištění.
 
Pokud zaměstnavatel Vaší žádosti nevyhoví, jde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou Vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. Zn. 21 Cdo 90/2001 ze dne 22. ledna 2002 pak nejste po této Vaší výzvě povinna přidělování práce na zaměstnavateli vyžadovat, ani se zdržovat po dobu, kdy zaměstnavatel neplní své právní povinnosti, na místě zaměstnavatelem určeném. Jestliže by Vám ale zaměstnavatel práci podle pracovní smlouvy přidělil, jste povinna do práce nastoupit.
 
Je také zřejmě možné očekávat, že Vám zaměstnavatel nebude pro jiné překážky v práci na jeho straně vyplácet od data Vámi podané výzvy, aby Vám přidělovat příslušnou práci, vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V tom případě mu ale bude narůstat dluh vůči Vaší osobě. Pokud zaměstnavatel skutečně skončí v konkurzu, bude řešit tuto věc nejspíš až insolvenční správce. Je k tomu ale třeba, aby zaměstnavatel disponoval alespoň nějakým majetkem, z něhož by bylo možné pohledávky uspokojovat. Zaměstnanci ale mají také za podmínek stanovených zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, nárok na náhradu některých mzdových nároků vůči zaměstnavateli, na kterého byl podán insolvenční návrh.
 
Podle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy anebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Toto ustanovení byste podle našeho názoru mohla využít v případě, že Vám od data Vaší výzvy zaměstnavatel nepřidělí příslušnou práci a nebude Vám vyplácet náhradu mzdy. Jestliže by Vám například nebyla vyplacena náhrada mzdy za měsíc leden 2015 do konce února 2015, bylo by možné zrušit pracovní poměr okamžitě dnem 16. března 2015. Při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tedy 2 měsíců.
 
Pokud by se Vám ale podařilo získat nové vhodné zaměstnání, je třeba zvážit, zda je výhodnější čekat, jak dopadne vypořádání pohledávek u zaměstnavatele v konkurzu, nebo nastoupit do nového zaměstnání s tím, že ukončíte pracovní poměr sama sice bez nároku na odstupné nebo náhradu mzdy podle § 56 odst. 2 zákoníku práce, ale s nárokem na nevyplacenou náhradu mzdy pro jinou překážku v práci ze strany zaměstnavatele.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že Vám není možné jednoznačně poradit. Rozhodně byste se ale neměla ukvapovat s podáním výpovědi, pokud nemáte jisté nové zaměstnání. Měla byste rozhodně sledovat stav případného insolvenčního řízení Vašeho zaměstnavatele. Měla byste se také obrátit na příslušnou pobočku úřadu práce, která Vám poskytne podrobnou informaci, kdy a jakým způsobem můžete uplatnit nároky ze zákona č. 118/2000 Sb. Do evidence uchazečů o zaměstnání by Vás ale mohla příslušná pobočka úřadu práce zařadit jen tehdy, pokud byste měla pracovní poměr ukončen.
S pozdravem,
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis