Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

ukončení exekuce vyplacením a odblokování nemovitosti

Vloženo: 07.03.2012
Text otázky: 

Dobrý den. Prosím, mám dotaz. Exekuce je vedena proti manželovi, nemovitost je pouze mým výlučným vlastnictvím, což je doloženo i kupní smlouvou, i když jsem ji kupovala za trvání manželství, ale výlučně ze svých prostředků, což je i v k. smlouvě psáno. Na KN jsem výlučný vlastník- žádný podíl nebo SJM. Přesto mi dva exekutoři zablokovali moji nemovitost. Exekuce jsou zaplaceny se všemi nároky již 22.02.2012. Ani jeden z těchto exekutorů se nemá k tomu, aby mi nemovitost odblokoval. Stejně tak zástavní věřitel, dostal celé plnění 22.02.2012, tento se odvolává na nějaký obchodní zákoník, že na to mají lhůtu 30 dní. Podle oz. však je psáno, že věřitel má proti zaplacené pohledávce vydat kvitanci bez odkladu, což tedy doposud neučinil. Jak tyto problémy řešit? Běží mi lhůta na prodej nemovitosti a já ji musím dodržet, jinak budu platit vysoké penále. Děkuji za případnou a brzskou odpověď.

Text odpovědi: 

Otázka, zda je Váš dům postižen exekucí oprávněně, by vyžadovala další informace týkající se dluhu. Zdá se každopádně, že byste mohla splňovat podmínky pro podání excindační žaloby.
Pokud jde o otázku, že již uhrazená exekuce stále dál běží a nikdo Vám nechce odblokovat dům, podejte nejdříve návrh na zastavení exekuce. Dále si vyžádejte od exekutora potvrzení, že můžete nemovitost prodávat a že daný exekutor nevede žádnou exekuci na Váš dům.
Pokud je exekutor v prodlení a díky jeho prodlení budete platit vysoké penále, můžete na něm vymáhat škodu způsobenou jeho jednáním.

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis