Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

ukončení exekuce

Vloženo: 07.05.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,před dvěma týdny jsem doplatila exekuci,strhávali mi i část ze mzdy.Dnes jsem si zjistila že ze mzdy mi byla stržrná zase další platba.Jaká je lhůta od exekutorů na odeslání zaměstnavateli aby ukončil srážky? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
soudní exekutor má postupovat v exekuci "rychle a účelně", konkrétní lhůtu zákon nestanoví.
 
Váš zaměstnavatel je povinen provádět srážky z Vaší mzdy do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím, přičemž tyto částky jsou uvedeny v exekučním příkazu, který exekutor zaslal zaměstnavateli. Zaměstnavatel bohužel nemá jinou možnost, než Vám ze mzdy provádět srážky do výše stanovené v exekučním příkazu, ačkoliv jste zbývající část vymáhané pohledávky uhradila již dříve z jiných Vašich prostředků.
   
Zaměstnavatel přestane provádět srážky ze mzdy v okamžiku, kdy bude pohledávka oprávněného uspokojena. O uspokojení pohledávky se zaměstnavatel dozví buď tím, že sám ze mzdy srazí celou částku uvedenou v exekučním příkazu, nebo je mu taková skutečnost sdělení exekutorem v oznámení o skončení exekuce.
V oznámení o skončení exekuce také exekutor označí exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce zanikly. Takové oznámení  je však exekutor povinen zaslat zaměstnavateli až ve chvíli, kdy je exekuce skončena, resp.  "provedena".
 
Exekuce je však "provedena" až v okamžiku, kdy je vymožena nejen pohledávka oprávněného, ale i náklady exekuce a případné náklady oprávněného vzniklé v exekučním řízení. Náklady exekuce a náklady oprávněného jsou exekutorem stanoveny samostatně v tzv. "příkazu k náhradě ákladů exekuce", který je exekutor povinen Vám zaslat do vlastních rukou.
 
Vzhledem ke značně dlouhému časovému úseku mezi okamžikem, kdy jste skutečně uhradila zbývající část vymáhané pohledávky a okamžikem, kdy zaměstnavateli bude doručeno oznámení o skončení exekuce obsahující označení, že právní účinky daného exekučního příkazu zanikly, Vám doporučujeme požádat exekutora, aby sdělil Vašemu zaměstnavateli, že již nemá z Vaší mzdy provádět srážky ze mzdy na základě vydaného exekučního příkazu a zároveň aby co nejdříve vydal "příkaz k náhradě nákladů exekuce".
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis