Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Úhrada nákladů řízení po zastavení exekuce

Vloženo: 20.06.2015
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, před časem jsem se na Vás obrátila ohledně neoprávněné exekuce jako manželky povinného. Velice děkuji za Vaši pomoc. V řízení jsem byla úspěšná a exekutor exekuci zastavil. Přesto se na Vás obraím s dotazem, ohledně úhrady nákladů řízení oprávněnému. 10.4.2013 jsem se zástupkyní žalující firmy dohodla o zaplacení dlužných částek za neuhrazenou fakturu a nákladů předcházejícího řízení, která byla dle domluvy provedena ve dvou splátkách a to 17.42013 a 16.5.2013. Stejný den jsem mluvila i se zástupcem advok.kanceláře, kdy odmítl mou žádost o splátkový kalendář, takže i on byl seznámen o ústní dohodě s firmou o úhradě 2. splátek v dubnu a květnu 2013. Z oznámení o zahájení exekuce v dubnu 2015, jsem se dozvěděla, že přesto, že došlo k ústní domluvě o úhradách, adv.kanc. podala týden po dohodě tj. 16.4.2013 návrh na zahájení exek. řízení. Z tohoto se domnívám, že vše bylo vedeno účelově k zajištění naší povinnosti hradit případné náklady. 05/2015 /oznámení o exekuci/ -jsem požádala o zaslání potvrzení kdy a jak byl návrh doručen, ale bohužel NIC!!! Je povinností exek. či adv.zástupce nás o této skutečnosti informovat?? Úhradou dle dohody jsem se domnívala, že tímto je celá věc vyřízena. V usnesení o zastavení exekuce je uvedeno, že se zastavuje v plném rozsahu, exekutor nemá právo na náhradu nákladů, ale, že mám uhradit oprávněnému cca 2800,- náklady řízení. Zastavení bylo vedeno na základě mého návrhu ze dne 11.5.2015, oprávněný se k tomuto vyjádřil souhlasem a uvedl, že již 29.9.2014 vzal podaný ex.návrh zpět /opět bez toho, že bychom s tímto stavem byli seznámeni/ takže zahájení ex. pověřením OS z 22.10.2014 bylo neoprávněné. Jsem povinna advok. hradit výše uvedené náklady, nebo se mohu proti tomuto usnesení odvolat? Nevím jestli je normální, že po dva roky probíhají úkony k zajištění pohledávky, která již byla vyřízena a pokud bych návrh na zastavení nepodala, tak se o tom ani nedozvím??? Nehledě na to, že mi zablokovním veškerých příjmů a nemovistosti dost zkomplikovali život a domnívám se, že poškodili i mou důvěryhodnost a pověst přesto, že jsem jim nic nedlužila. Velice děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 87 odst. 2 exekučního řádu (EŘ) platí, že oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku.
 

Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil (§ 89 EŘ).
 

Vzhledem k průběhu exekučního řízení jak jej popisujete, zejména s přihlédnutím k existenci zpětvzetí exekučního návrhu, je opravdu otázkou, kdo zavinil zastavení exekuce a zda-li částka cca 2.800,- Kč představuje "účelně" vynaložené náklady opravného vynaložené v exekučním řízení. Uvedené otázky by měly být zodpovězeny v odůvodnění usnesení o zastavení exekuce. 

Nesouhlasíte-li v této části s odůvodněním usnesení o zastavení exekuce, doporučujeme Vám podat odvolání proti příslušnému výroku usnesení o zastavení exekučního řízení ukládajícímu Vám povinnosti uhradit oprávněnému náklady exekučního řízení.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis