Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Ubehnuti promlceci lhuty exekuce

Vloženo: 08.02.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobry den mam exekucu z roku 98 a 2000 ,exekucni titul:rozsudek vydal os decin roku 2002 a tet mi prisl ex prikaz dluh delal dohromady 40 tis a chteji pres 1milion,je nejaky paragraf na ubehnuti promlceci lhuty dekuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 110 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník platný do 31.12.2013 platilo, že bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Stejnou promlčecí lhůtu stanoví i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platný od 1.1.2014, a to ve svém § 640. Toto ustanovení je totožného znění jako výše citovaného ust. § 110 občanského zákoníku platného do 31.12.2013.

Z uvedeného plyne, že na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu může věřitel podat návrh na zahájení exekuce do 10 let ode dne jeho vykonatelnosti. Pokud návrh na zahájení exekuce není podán v této lhůtě, nelze již rozhodnutí pro uplynutí promlčecí lhůty vykonat. V případě, že je exekuční řízení přesto zahájeno, lze se domáhat jeho zastavení dle ust. § 268 odst. 1 psím. h) občanského soudního řádu, tedy z důvodu, že je výkon rozhodnutí nepřípustný, nebo je zde jiný důvod pro který rozhodnutí nelze vykonat.

Pokud však návrh na exekuci byl podán ve lhůtě 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, byl takový návrh podán před uplynutím zákonné promlčecí doby. Pro trvání takto zahájeného exekučního řízení pak zákon nestanoví žádnou maximální lhůtu a řízení může probíhat až do vymožení celé částky dluhu (včetně příslušenství a nákladů nalézacího i exekučního řízení).

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis