Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Srážky ze mzdy a zabavení majetku současně

Vloženo: 27.01.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, mám více exekucí které již nejsem schopen splácet neboť jsem byl nezaměstnaný.Exekuce jsou ve výši 500.000,-Kč Od příštího měsíce mám však nastoupit do práce za nízký plat. Ze kterého by zbývalo po odečtení minima cca. 1000,- Kč na exekuce. Chci se zeptat,zda když mi nařídí exekutor srážky ze mzdy, může ještě přijít domů zabavit majetek? Děkuji.

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
omlouváme se za opožděnou odpověď způsobenou velkým množstvím dotazů došlých do naší poradny.
 

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ukládá v § 46 exekutorovi, aby v exekuci postupoval rychle a účelně a zároveň dbal ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem. Jakým způsobem bude exekuce provedena, posuzuje exekutor a vydá či může zrušit exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Možné způsoby provedení exekuce jsou však stanoveny v zákoně (tj. exekučním řádu).
 
Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k úhradě dlužné částky a jejího příslušenství (tj. nákladů exekuce, příp. úroků z prodlení apod.), lze exekuci provést v jednom exekučním řízení více či dokonce i všemi zákonnými způsoby. To tedy znamená, že exekuce může být prováděna v jednom exekučním řízení např. srážkami ze mzdy a zároveň může exekutor vydat i exekuční příkaz k prodeji movitých věcí (tj. zabavení movitého majetku a jeho prodeji v dražbě). K provedení exekuce všemi nebo více způsoby lze přistoupit současně nebo postupně.
 
Exekutor je však povinen zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný (zejména vzhledem k nepoměru výše dluhu a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhu dosaženo).
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis