Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

srážky ze mzdy stanovení přednostní pohledávky

Vloženo: 28.07.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Exekuce je nařízena vůči dvěma povinným. - Druhý povinný (ručitel) ji uvedl jako ručitelský závazek ve svém insolvenčním návrhu dlužníka, věřitel však svoji pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil, v rámci insolvenčního řízení se tato pohledávka nesplácí, následně byla věřitelem prodána jinému majiteli. - První povinný má splácet tuto pohledávku splátkami ze své mzdy. Exekutor nyní požaduje po mzdové účetní, aby byla srážena jako přednostní - jelikož je uvedena v insolvenčním řízení. Dotaz: pro účely stanovení výše srážek ze mzdy prvního povinného - o jakou se jedná pohledávku vůči prvnímu povinnému, jestliže je uvedena v insolvenčním návrhu druhého povinného, avšak původní majitel pohledávku nepřihlásil a v rámci insolvenčního řízení druhého povinného se tato pohledávka neuspokojuje

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
seznam přednostních pohledávek je uveden v § 279 odst. 2 občanského soudního řádu, podle kterého jsou přednostními pohledávkami:
a) pohledávky výživného;

b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;

c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;

d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,

f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,

g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,

h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,

i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,

j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,

k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
 
Pouze tyto pohledávky jsou pohledávky přednostními. Skutečnost, zda věřitel vymáhá nebo nevymáhá tutéž pohledávku rovněž po spoludlužníkovi, tedy nic nemůže na podstatě "běžné" pohledávky nic změnit.
 
Ve svém dotazu bohužel neuvádíte, jaká konkrétní pohledávka je po dlužníkovi exekučně vymáhána. Pokud lze vymáhanou pohledávku podřadit pod některou z pohledávek uvedených ve shora uvedeném § 279 o.s.ř., jedná se samozřejmě o pohledávku přednostní.
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis