Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Společný pronájem bytu s dlužníkem

Vloženo: 17.08.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den, nastěhoval jsem se do podnájmu, kde následně vyšlo najevo, že na spolubydlícího je uvalena exekuce. Po zjištění některých informací jsem s hrůzou zjistil, že může dojít k zabavení i mých věcí, ačkoliv s tím nemám nic společného! Rád bych samozřejmě tomuto předešel a pokusím se co nejlépe popsat vzniknuvši situaci pro co nejlepší odpověď. Děkuji! Bydlíme v pronajatém bytě. Smlouva o pronájmu je psána na druhého spolubydlícího, já společně s dlužníkem jsme jen krátce uvedeni ve smlouvě, že byt obýváme. Každý máme svůj pokoj, kde je náš majetek. Dlužník zde má jen přechodné bydliště a na OP má uvedené trvalé bydliště u své matky. O exekuci jsem se dozvěděl tak, že jsme nalezli ve schránce „Výzvu“ která končí větou, pakliže nebude dlužník reagovat, zváží exekutor mobiliární exekuci bez účasti za pomocí zámečníka. Dlužnou částku dlužník nezná, ale pohybuje se v rozmezí cca 100 až 150 tis. Dlužník se pokusí aktivně komunikovat s exekutorem, aby došlo k nějaké dohodě, nicméně se obávám vhledem k jeho příjmům, že nebude schopen splátkového kalendáře a reálně tedy hrozí exekuce. Mám tyto dotazy: (Prosím odpovědi číslujte k relevantním dotazům, díky!) 1. Aby se exekuce nedotkla mého majetku, jak mám postupovat? Mám začít preventivně komunikovat sám s exekutorským úřadem, abych jim doložil, že majetek v mém pokoji je skutečně můj? (Může se totiž stát, že exekuce proběhne za mé nepřítomnosti a dojde k soupisu mých věcí.) 2. Doložení původu majetku by v zásadě šlo, nicméně u PC je faktura vystavena na firmu otce mého kamaráda, abych ušetřil za DPH. Stačí exekutorovi faktura, kde je uvedeno, že PC je firmy (nikoliv moje a i nikoliv dlužníka) aby nedošlo k zabavení tohoto PC? Jak postupovat v případě tohoto PC, krom odvezení z pokoje? 3. Dále se chci zeptat, dlužníkovi asi nebude povolen splátkový kalendář v řádu několika tisíc měsíčně, pokud není schopen složit počáteční větší částku, že? (Dluh je cca 100 až 150 tis.) 4. Chápu, že nejlepším řešením by bylo se odstěhovat, nicméně o odhad na kolik % je dle vašich zkušeností pravděpodobné, že dojde k exekuci a zejména, že se to dotkne mého majetku? Doporučujete se tedy odstěhovat? 5. Mohou mi zabavit i obuv a oblečení? Díky za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
skutečně se může stát, že Váš byt exekutor navštíví za účelem provedení mobiliární exekuce, ve Váš prospěch však svědčí to, že pokoje jsou odděleny, z čehož by bylo lze usuzovat, že každý z obyvatel bytu má ve svém pokoji své věci. I přes to však exekutor může zahrnout do soupisu i Vaše věci a nezbude tedy než podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu.
 
ad 1) preventivně komunikovat s exekutorským úřadem za účelem dokládání vlastnictví věcí povětšinou v praxi není moc možné, nicméně informaci na exekutorský úřad sdělit můžete, spíše se však snažte připravit na variantu mobiliární exekuce a dokládání vlastnictví bud přímo při návštěvě exekutora, budete-li přítomen nebo posléze. I když totiž sdělení předem na exekutorský úřad sdělíte, exekutor zcela po právu nemusí takové informaci uvěřit.
 
ad 2) Doporučujeme mít s firmou, která PC vlastní, sepsánu buď kupní smlouvu či smlouvu o výpůjčce (ta je bezplatná), aby bylo zřejmé, že firma PC nedala k dispozici dlužníku, ale Vám.
 
ad 3) Zde záleží na dohodě s exekutorem, případně přímo s věřitelem. Pokud budou splátky ve výši přiměřené celkovému dluhu, aby došlo k jeho úhradě v rozumné době, je možné, že exekutor ustoupí od požadavku složení vyšší první splátky. S takovými případy jsme se v praxi setkali.
 
ad 4) Bohužel % nelze odhadnout, neboť neznáme další podstatné faktory (jaký majetek dlužník vlastní či jak je schopen dluh uhradit, zda mu budou povoleny splátky). Nicméně pokud má exekutor možnost provést exekuci i jiným způsobem, nemusí k mobiliární exekuci vůbec přistoupit. Nemusíte se odstěhovat, avšak měl byste mít k veškerým hodnotnějším věcem doklady prokazující vlastnictví (nestačí jen účtenky, z dokladu musí vyplýva,t že jste věc zakoupil Vy či Vám byla darována, pronajata apod.), případně můžete vlastnictví doložit i svědectvím jiných osob.
 
ad 5) Dle § 322 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jsou z exekuce vyloučeny věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Dále dle § 322 odst. 2 písm. a) jsou z exekuce vyloučeny běžné oděvní součásti, tzn. oblečení a obuv by exekutor zabavit neměl.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis