Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Sloučení

Vloženo: 04.08.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den. Předem se omlouvám za dlouhý text. Jsem dlužníkem již mnoho let. Před několika lety jsem nezodpovědně jezdil na černo v MHD a pokut jsem dostal mnoho. Poslední tři roky mi strhávají polovinu platu (průměrně 10 tisíc) a nebere to konce. Respektive první rok a půl byly srážky každý měsíc. Říkal jsem si, zasloužíš si to, tak plať. Poslední rok srážky třeba jeden dva měsíce ustanou a tak si říkám, že už mám klid, ale pak opět přijdou srážky. Trvalý pobyt mám na úřadu a z práce většinou nestíhám jezdit pro poštu a když se tam dostanu, mám tam půl roku starý dopis od exekutora, ale nic jiného. Nemám tedy přehled kolik toho vlastně je a jestli jsou opravdu všechny exekuce oprávněné. Poslední mi přišla za pokutu v roce 2010.
Copak se nemusí ozvat do určité doby? Tento způsob žití mě již vysílil a cítím, že jestli nezamezím pokračování, nedopadne to se mnou dobře.
Rád bych věděl, jestli lze nějakým způsobem zajistit, aby se prostě všichni věřitelé (samozřejmě mě to ze začátku dostalo do potíží a já získal dluhy i jinde) ozvali najednou, já to splatil a pak už mi dali navždy pokoj.
Většina mých dluhů už musí být splacena, ale já už nemůžu čekat v nejistotě, kdy a co znovu přijde. Na stránkách komory se dají zjistit jen právě probíhající exekuce a ty jsou třeba dvě tři. Copak se věřitelé nemusí přihlásit o veškeré dluhy najednou? Ať si vezmou peněz kolik chtějí. Rád bych jen věděl, kdy budu moci začít znovu. Je mi 30 a jsem na konci sil. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jak uvádíte, přehled o probíhajících exekučních řízeních, získáte z Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR. Výpis z této evidence nyní lze získat na každém pracovišti Czech point, tedy např. téměr na každé pobočce České pošty, u notáře.
 
Ještě více ucelenější přehled o svých závazcích můžete získat u okresního soudu, v jehož obvodu máte (nebo jste měl) trvalé bydliště. Každá žaloba na zaplacení podaná proti Vaší osobě musí být podána právě k soudu, jehož příslušnost se odvozuje od Vašeho bydliště. Doporučujeme Vám tedy navštívit informační oddělení toho kterého soudu a požádat o výpis všech řízení, která proti Vám byla kdy u takového soudu vedena. Následně máte právo nahlédnout do každého spisu ke každému takovému řízení, z něhož zejména zjistíte, zda proti Vám bylo v tom kterém řízení vydáno rozhodnutí, které Vám uložilo povinnost uhradit nějakou částku a také, kdy takové rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelnosti.
 
Tím se dostáváme k Vaší otázce ohledně časové vymahatelnosti pohledávek. Věřitelé samozřejmě nemají povinnost se proti Vám nějak domlouvat a podávat návrhy na exekuce společně. Každému věřiteli, kterému byla pohledávka proti Vám přiznána soudem (nebo rozhodcem), běží k vymáhání promlčecí lhůta 10 let ode dne, v němž mohl vymáhat pohledávku poprvé. Datum, od kterého promlčecí lhůta běží, Vám sdělí ten orgán, který dané rozhodnutí (tzv. exekuční titul) vydal (ve většině případů bude takovým orgánem právě soud).
 
Pokud zjistíte, že věřiteli již uplynula 10 letá promlčecí lhůta k vymáhání, můžete podat k exekutorovi návrh na zastavení exekuce z důvodu promčení. Pokud však promlčení nenamítnete, exekuce poběží po právu stále dál.
 
Pokud splňujete podmínky insolvence, tedy máte více 2 a více věřitelů s pohledávkami po splatnosti a nejste schopen je splácet, můžete rovněž na sebe podat insolvenční návrh a požádat soud o oddlužení plněním splátkového kalendáře. Bude-li Vašemu návrhu vyhověno, budete povinen během následujících 5 let splatit přihlášeným věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. Splníte-li splátkový kalendář, budete po 5 letech oprávněn požádat soud o zproštění placení zbylé části dluhů.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis