Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

šikana a rasismus na pracovišti

Vloženo: 11.07.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den , obracím se na Vás s prosbou o pomoc . Moje maminka - romka pracuje v kuchyni v nemocnici v J.n.N. Pracuje tam rok , nyní jí má končit smlouva k 31.7 . 2018 . Poslední dobou chodí s brekem domů , že jí tam zaměstnanci nadávají do smradlavých cikánek Dělá tam nejhorší práci a snaží se jí vzhledem k věku - 61 let dělat jak nejlíp může . K zaměstnání jí přidělili firemní byt , který řádně platí a do kterého jí přemluvili se nastěhovat. Každý měsíc jí nutí dělat přesčasy pro málo pracovních sil . V prosinci za měsíc oddělala 380 h , které jí neproplatili do jedné výplaty , protože tolik hodin za přesčasy jí zákonně proplatit nemohou a rozložili jí to do několika výplat s dalšíma přesčasovýma hodinama, které musí každý měsíc odpracovat. Šikanu tam prožila několikrát , ať kvůli etniku nebo že nechtěla dělat tolik přesčasů .Dokonce když omarodila vyhrožovali jí , pokud nedojde co nejdříve do práce , že jí vyhodí atd Nyní 11.7.2018 jí oznámili , že ji neprodlouží smlouvu (končí 31.7.2018) protože nechce pracovat přesčasy a nezapadá do nového kolektivu (lidi co jí nadávají jí tam nechtějí) a do konce měsíce se tím pádem musí i vystěhovat i najít novou práci . Dá se proti takovému jednání bránit , nebo je to naprosto v pořádku ? Neměli jí takovou skutečnost oznámit dříve ?Předem moc děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
proti šikaně na pracovišti a projevům rasové nesnášenlivosti se samozřejmě bránit lze. V první řadě by tyto nešvary měl řešit přímo zaměstnavatel, resp. některý z vedoucích pracovníků zaměstnavatele. Pokud by nedošlo k nápravě, je možné se obrátit na Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz), který je oprávněn provést u zaměstnavatele kontrolu dodržování zákoníku práce. Rovněž je možné se obrátit na orgány činné v trestním řízení, neboť některá jednání s rasovým podtextem by mohla nést znaky trestného činu.
 
Co se týče neprodloužení pracovní smlouvy Vaší mamince, je tato volba v plném rozsahu na zaměstnavateli, který není před skončením pracovního poměru povinen předem oznámit zaměstnanci, že s ním neuzavře novou pracovní smlouvu (nebo dodatek ke stávající pracovní smlouvě).
 
Dovolíme si ještě pár připomínek k práci přesčas, které může Vaše maminka využít třeba v příštím pracovním poměru:
- konat práci přesčas je možné jen výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami.
 
- nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah může zaměstnavatel požadovat práci přesčas pouze na základě dohody se zaměstnancem.
- celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se ale nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.
- za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

- neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek vždy.
-  mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději do konce  kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.
 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis