Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

šikana na pracovišti

Vloženo: 09.07.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, prosím o radu. Nadřízený na mne bezdůvodně křičel a hrubě se vyjadřoval se slovy "se na to můžeš vysrat" , jsem mu v klidu odpověděl, ať to neříká znovu, protože jsem byl již pod velkým psychickým tlakem, po tom, co to zopakoval, jsem to nevydržel a odešel jsem. S tím, že jsem toto nahlásil jinému nadřízenému pracovníkovi. Nyní mi zaměstavatel za tento odchod hrozí výpovědí. Na chování toho pracovníka jsem nejen já již několikrát upozorňoval zaměstnavatele, ale stále se nic nezměnilo. Může mne za toto zaměstanavatel vyhodit? Je toto jednání považováno za šikanu? Děkuji

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
předně se omlouváme za pozdní odpověď způsobenou velkým počtem dotazů a omezenými kapacitami naší poradny.

Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci z důvodu porušení pracovní kázně (§ 52 písm. g Zákoníku práce), Zákoník práce ovšem neuvádí, které konkrétní případy porušení pracovní kázně představují. Každý případ je tedy nutné posuzovat individuálně.

Jestliže jste se během pracovní doby vzdálil z pracoviště, jde o porušení pracovní kázně, zřejmě ale nejde o porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Při hodnocení intenzity tohoto porušení je nutno zohlednit také situaci, za níž k porušení pracovní kázně došlo, a neopomenout pohnutku (motiv), jaká Vás k porušení pracovní kázně vedla.Výpověď by tak mohla být na místě podle našeho názoru až tehdy, kdy by se toto méně závažné porušení stalo opakovaně. Je nutno brát v úvahu, že jste se z pracoviště vzdálil na základě chování nadřízeného pracovníka (které je vnímáno jako problematické i jinými zaměstnanci) a zároveň jste o tomto záměru uvědomil jiného nadřízeného pracovníka.

V případě, že i přesto dostanete výpověď, je potřeba, abyste neprodleně písemně upozornil Vašeho zaměstnavatele, že s výpovědí nesouhlasíte. Uveďte všechny důvody, které Vás k odchodu vedly a využijte svědectví ostatních zaměstnanců i nadřízeného pracovníka. V případě, že zaměstnavatel neuzná, že výpověď byla nedůvodná, můžete tento problém řešit u soudu (ve smyslu § 72 ZP).

Šikanu na pracovišti zákon přímo neupravuje, je za ní ovšem považováno chování, které se projevuje nejčastěji tak, že se zaměstnanec stává terčem psychického nebo fyzického útoku ze strany svých kolegů nebo nadřízených. Je opět nejasné, které chování lze označit za šikanu a které již nikoliv.

Doporučuji v daném případě obrátit se s ostatními zaměstnanci na personální oddělení zaměstnavatele, odborovou organizaci, popř. kontaktujte přímo vedení společnosti se žádostí, aby zjednalo na pracovišti nápravu.
S pozdravem
tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis