Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

rozsudek na exekuci odeslaný na špatnou adresu

Vloženo: 19.04.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den,potřebovala bych poradit.Měla jsem exekuci na nesplacené auto.Tato exekuce byla pozastavena z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky.Domnívala jsem se,že mne bude společnost kontaktovat jak vše bude pokračovat.Vím,že jsem měla spíš kontaktovat společnost já.Nicméně po půl roce mi přišla do zaměstnání nová exekuce na doplatek auta.Informovala jsem se ,jestli mi někdo posílal nějaký dopis.Adresu mám nahlášenu na Centrální evidenci obyvatel,dopisy si na poště vyzvedávám sama.Dopis mi prý byl zaslán,ale na poště prý dopisy se zeleným pruhem nenechávájí na odnos.Tedy spíš to prý záleží na poštovní doručovatelce,jelikož některé dopisy jsem si vyzvedla.Nyní mám tedy novou exekuci,ale zjistila jsem,že soud,který zasílal platební rozkaz,neposlal dopis na adresu ,kterou mám v evidenci.Dozveděla jsem se,ale že má soud povinnost do evidence nahlížet.Když jsem na soud volala tvrdili mi,že dopis zaslali na trvalé bydliště,jelikož jim jí nahlásila společnost.Jde mi o to,kdybych bývala dopis dostala,mohla jsem se k soudu dostavit a dlužnou částku zaplatit,ted dluh narostl o dalších 70 000.Je nějaká možnost,kde bych si mohla stěžovat,nebo se již s exekucí nedá nic dělat.Pokud by ještě nějaká možnost byla ,měla bych dát návrh na zastavení exekuce?Děkuji za odpověď 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle našeho názoru můžete napadnout pravomocný platební rozkaz žalobou pro zmatečnost, a to z důvodu, že Vám byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem (§ 229 odst 3 občanského soudního řádu). Proti platebnímu rozkazu jste totiž byla oprávněná podat odpor, a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Tím by se platební rozkaz zrušil a soud by musel nařídit k projednání žaloby jednání, při němž mohlo teoreticky dojít i k uzavření soudního smíru.
 
Nesprávným postupem soudu bylo, že Vám písemnost (platební rozkaz) nezaslal na adresu pro doručování, kterou se dle ust. § 46a písm. a) občanského soudního řádu rozumí  u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel. 
 
Zároveň Vám doporučujeme podat návrh na zastavení exekuce, který odůvodníte výše uvedenými skutečnostmi a doložíte kopií žaloby pro zmatečnost. Dokud nebude o Vašem návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto, nebude možno exekuci provést.
Exekutor či soud bude mít v takovém případě dokonce možnost před vlastním rozhodnutím o návrhu na zastavení exekuce z vlastní iniciativy exekuci odložit.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis