Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

renta

Vloženo: 22.06.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, děkuji za odpověď, snažila jsem se dovolat, bohužel bez úspěchu. Realita je jiná výsluhová renta není příjem, ale jakási sociální podpora za již provedenou práci, dle rozhodnutí soudu, tudíž může exekutor obstavit celou rentu, což učinil. Na podporu či jinou dávku nemá nárok, neboť v systému se načte výše renty a je jejím příjemce, byť ji nepobírá. Je prostě bez jakéhokoliv příjmu ji 3 měsíce a začíná 4, a není nikde odvolání. Oprávněný nechce a jakékoliv diskuzi slyšet a tak má jít asi pod Most . A to máme dítě, které jde od září, tedy spíše října na vysokou školu a co teď?? Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

tvrzení, že výsluhový příspěvek je jakousi sociální podporou a lze ji proto v exekuci postihnout celou, neobstojí vzhledem k ust. § 299 odst. 1 písm. občanského soudního řádu, který stanoví, že

- ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z dávek státní sociální podpory.

Ustanoveními o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se zde rozumí i ust. § 278 o.s.ř., dle kterého nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy základní částka (tzv. "nezabavitelná částka“). "Mzdou" se v tomto případě rozumí i sociální dávky.

Doporučujeme vám písemně sdělit exekutorovi námitky vůči způsobu, jakým provádí exekuci postižením výsluhového příspěvku, a to s ohledem na již uvedené argumenty (výsluhový příspěvek je příjmem na který se vztahují zákonná ustanovení o srážkách ze mzdy, tedy i ustanovení o nezabavitelné částce). Neuzná-li exekutor námitky, nebo se jimi nebude vůbec zabývat, můžete podat písemný podnět k přezkoumání postupu exekutora předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor své sídlo nebo předsedovi soudu, který exekuci nařídil.

Rovněž můžete požádat o tzv. odklad exekuce. Na návrh může exekutor nebo soud odložit provedení exekuce, jestliže se povinný ocitl bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Návrh je nutné podat u exekutora, který exekuci provádí. Pokud takový návrh není svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, nesmí exekutor po dobu do rozhodnutí o takovém návrhu činit žádné úkony směřující k provedení exekuce.

Jde tak o dočasný odklad, kterým se má zabránit katastrofálním důsledkům exekuce, jež by exekuce při neprodleném provedení měla a to pouze z důvodu, že se povinný dostal bez vlastní viny do nepříznivé finanční situace.
O odklad exekuce lze žádat rovněž v případech, kdy byl podán návrh na zastavení exekuce a je pravděpodobné, že k tomuto zastavení skutečně dojde.

 

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis