Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Reklamace navýšení spotřeby vody o proti stavu bytového měřidal

Vloženo: 02.05.2018
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den , je možné se bránit navýšení spotřeby vody o proti stávajícímu stavu bytového vodoměru stav vodoměru spotřeba 186m3 navýšeno údajně koeficientem o 59m3 rozdíl mezi domovním fakturačním měřidlem a bytovým měřidlem je možné se proti takovému vysokému navýšení bránit vyúčtovaná spotřeba 245,21 m3 předem děkuji za pomoc .

Text odpovědi: 

Dobrý den,

případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování je třeba předložit poskytovateli služeb (bytovému družstvu či SVJ) neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy Vám bylo vyúčtování doručeno, případně do 30 dnů ode dne, kdy Vám poskytovatel služeb doložil podklady pro vyúčtování pokud jste o ně požádal. Toto právo Vám plyne z ust. § 8 zákona č. 67/2013 Sb. 
Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.
 
Pro úplnost uvádíme, že postup výpočtu pevné složky vodného a stočného se řídí vyhláškou č. 428/2001 Sb. vydanou k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, zejména přílohou č. 17 této vyhlášky. Zde jsou uvedeny i příslušné koeficienty, kterými se upravuje vodoměrem naměřená spotřeba. 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis