Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Rada,jak mohu zalovat stat,zaloba na narizene exekuce-blokace uctu,majetku..

Vloženo: 02.05.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Jiz jsem zalobu poslala ale byla mi zamitnuta pro neuplnost podani.Jde o to ze mam nekolik exekuci ktere navic nejen ze nejsou moje ale jsou starsiho data(mozna jiz promlcene)a castky jsou nekolika nasobne prevysujici udajny dluh(priklad za bez mala 600kc chteji po me skoro 20tis.)Stat chci zalovat za to ze podporuje takove jednani a tim me(ale i ostatni lidi)vice zadluzuje!!!Nemuzu jit do prace ani na brigadu aniz by mi nebylo z platu odecitano penezite plneni exe.ktere ani nevim komu a za co z meho vydreneho snazeni putuji!!! Vadi mi ze mi je zamrazen jakykoliv ucet vc.staveb.sporeni i pres to ze mi exe.strhavaji z platu.Toto jednani je neumerne a rekla bych v rozporu s pravy obcana.Prevysovani udajneho zavazku(exe)mi prijde jako lichvarstvi..toto vse za podpory statni moci proto chci podat zalobu.Neni se jak proti konani exe.branit,ani pres exe.komoru ci soud..zkousela jsem to,posilaji me od jednoho k druhemu a nic z toho jen nervy ztrata casu a penez za postovne... Na pravnika nemam ))-: Chci stat zalovat verim ze tak jedine bude sance na zmenu prav v tomto smeru tak aby cloveka zas bavilo zit.....

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud byla někomu způsobena škoda některým z orgánů státní moci (např. soudem), při výkonu veřejné moci
- rozhodnutím nebo
- nesprávným úředním postupem
má poškozený právo požadovat po České republice náhradu takové škody postupem stanoveným v zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
 
Poškozený musí samozřejmě prokázat, že ke vzniku škody došlo, tedy prokázat, že příslušný orgán vydal nesprávné rozhodnutí na jehož základě následně škoda vznikla, či že postupoval v řízení nesprávně.
 
Vzhledem k tomu, že jste již ve fázi exekucí, bylo by nutné nejdříve zvrátit ta soudní rozhodnutí, na jejichž podkladě exekuce probíhají. Tyto rozhodnutí však již nabyla právní moci, tedy řádný opravný prostředek proti nim není přípustný. Je však proti nim přípustný mimořádný opravný prostředek, kterými jsou obnova řízení a žaloba pro zmatečnost. Toto téma však značně přesahuje možnosti a zaměření naší právní poradny, proto Vás v tomto směru odkazujeme na příslušná ustanovení občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), která obsahují podmínky, za kterých je možné tyto mimořádné opravné prostředky podat.
 
Co se týče změny právního řádu v oblasti exekucí, jako občan máte limitované možnosti. Máte právo se obrátit na svého poslance nebo senátora, kteří mají za součinnosti dalších poslanců či senátorů ústavní možnost iniciovat změnu příslušných zákonů, nebo se při vyčerpání všech dostupných řádných i mimořádných opravných prostředků můžete obrátit na Ústavní soud a ten v upozornit na neústavnost konkrétních ústanovení zákonných předpisů s ústavními předpisy.
 
Co se týče skutečnosti, že nemáte informace o tom, kdo a proč proti Vám vede exekuci, není nic jednoduššího než si u kteréhokoliv kontaktního místa veřejné správy "CzechPoint" vyžádat na své jméno výpis z Centrální evidence exekucí a následně kontaktovat každého z exekutorů, který proti Vám vede exekuci a nahlédnout do exekučního spisu. Rovněž můžete požádat okresní soud, v jehož obvodu máte nahlášeno trvalé bydliště, aby Vám vydal přehled všech řízení,která proti Vám jsou i která proti Vám byla kdy vedena. I zde máte právo nahlédnout do všech spisů, které se Vaší osoby týkají.
 
Co se týče možného promlčení práva vymáhat exekuční cestou dluh, toto právo se promlčuje v obecné 10leté promlčecí lhůtě, která začíná běžet dnem, kdy rozhodnutí, přiznávající pohledávku věřiteli, nabylo právní moci. U každé exekuce si proto spočítejte, zda promlčecí lhůta neuběhla a pokud již uběhla, podejte k exekutorovi jednoduchý návrh na zastavení exekuce, který odůvodněte právě skutečností promlčení. Exekutor, pokud sám Vašemu návrhu nevyhoví a exekuci nezastaví, předloží Váš návrh exekučnímu soudu, který rozhodne. Upozorňujeme, že k promlčení se nepřihlíží z úřední povinnosti, tedy každý, a to jak věřitel tak i dlužník, si musí běh promlčecích lhůt hlídat sám a sám promlčení příp. namítat u příslušného orgánu. 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis