Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Rada

Vloženo: 11.06.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den potřebovala bych poradit,,mam na platu více exekucí mám v péči 4 letého syna. Z platu mě strhávají 5.000kč a na živobití mě zůstává zhruba 10.000kč...... z toho platím nájemné + ostatní věci potřebné pro malého! Chtěla bych se zeptat,jestli lze strhávat menší částku? nebo všechny exekuce sjednotit v jednu? předem děkuji za odpoved.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
z čisté mzdy lze pro nepřednostní pohledávky srazit jen jednu třetinu, pro přednostní pohledávky až dvě třetiny. Seznam přednostních pohledávek je uveden v § 279 odst. 2 občanského soudního řádu.
 
Skutečnou výši srážek ze mzdy určuje soudní exekutor, který je vázán shora uvedeným omezením. Lze očekávat, že exekutor provede srážky ze mzdy v maximální možné zákonné míře. Můžete samozřejmě soudního exekutora požádat o snížení výše srážek s poukazem na Vaši sociální situaci.
 
Rovněž můžete požádat o odklad exekuce. Aby Vám bylo vyhověno, musíte však doložit , že jste se ocitla bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro Vás nebo pro příslušníky Vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Příkladem takového Vašeho postavení může být např. dočasné zhoršení Vašeho zdravotního stavu. Návrh je nutné podat u exekutora, který exekuci provádí. Pokud takový návrh není svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, nesmí exekutor po dobu do rozhodnutí o takovém návrhu činit žádné úkony směřující k provedení exekuce.
 
Dle § 37 exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.) se další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu.
 
Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,
 
a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena,
 
b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10.000,- Kč a
 
c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).
 
V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.
 
Návrh na spojení exekucí se podává buď u soudu, u kterého je exekuce vedena, nebo u soudního exekutora (jednoho z více soudních exekutorů).
 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis