Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Průtahy při odkladu exekuce.

Vloženo: 31.07.2017
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Text otázky: 

Dobrý den, Dne 4.7. večer mi exekutor zaslal do datové schránky exekuční příkazy, kterými mi zablokoval mé účty a byt v katastru, přesto že již běželo řízení na zastavení exekuce, které sám inicioval poté co jsem mu prokázal, že dlužnou pohledávku jsem uhradil dávno před tím, než exekuci zahájil. Ihned další den jsem tedy exekutorovi do DS zaslal návrh na odložení a dne 9.7. pro jistotu se všemi podklady i na OS. Přestože již uplynula lhůta na rozhodnutí o odkladu, stále se nic neděje a na OS mi řekly, že čekají na vyjádření exekutora. Jak se prosím můžu dostat ze situace, kdy já i má rodina kvůli nečinnosti úřadů nemáme přístup k účtům? Pokud možno v tomto století? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
vydání exekučních příkazů a tím provedení blokace účtů povinného v situaci, kdy je exekutorovi prokázáno, že vymáhaná povinnost byla splněna ještě před zahájením exekučního řízení, považujeme ze strany soudního exekutora za závažné porušení právních předpisů, které může založit exekutorovu kárnou odpovědnost.  
 
Uvedenou skutečnost můžete oznámit buď Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti České republiky, případně předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor své sídlo nebo předsedovi soudu, který exekuci nařídil. Oznámení můžete učinit u jednoho, dvou nebo všech výše uvedených institucí. To, v jakých věcech se máte na koho obrátit, upravuje § 7 exekučního řádu. Vašim oznámením jsou povinni se zabývat a v případě, kdy zjistí nedostatky, mohou udělit exekutorovi písemnou výtku, popřípadě zahájit s exekutorem kárné řízení, jehož důsledkem může být nejen napomenutí, ale také peněžitý trest či v nejzávažnějších případech vyškrtnutí ze seznamu exekutorů.
 
O dalších možnostech obrany proti exekuci (např. o právu na náhradu škody způsobenou exekutorem) pojednáváme v našem článku Obrana proti exekucím, který naleznete zde www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-kdyz-se-u-dveri-objevi-exekutor
 
I Vámi zvolený postup, kdy jste podal návrh na odklad exekuce, považujeme za správný. Jedním z důvodů pro odklad exekuce je totiž skutečnost, že lze očekávat zastavení exekuce. A taková skutečnost ve Vašem případě rozhodně nastala.
 
O návrhu na odklad exekuce pak měl exekutor rozhodnout do 7 dnů, a pokud tak neučinil, byl povinen Váš návrh spolu s celým exekučním spisem předat exekučnímu soudu. Soud má pak o návrhu rozhodnout do 15 dnů. Exekuční řád bohužel neukládá exekutorovi v tomto případě konkrétní lhůtu, v níž má spis a návrh na odklad předat soudu, nicméně mu ukládá, aby v řízení postupoval "rychle a účelně a dbal při tom ochrany práv účastníků řízení" (ust. § 46 exekučního řádu).
 
Opět, pokud exekutor neplní své povinnosti řádně a včas, porušuje zákon a proti takovému jednání se lze ohradit.
 
V řízení o odkladu exekuce jsou lhůty poměrně krátké. Jinak je tomu bohužel u řízení o zastavení exekuce. Zde exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem ve lhůtě 30 dnů k rozhodnutí exekučnímu soudu (ust. § 55 exekučního řádu).
 
Rozhodně Vám doporučujeme i opakovaně písemně vyzývat exekutora k nápravě závadného jednání porušujícího exekuční řád.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis