Zadávání dotazů do poradny je dočasně pozastaveno, na zaslané dotazy Vám nemůžeme odpovědět, děkujeme za pochopení!

 
 
Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v sekci Dokumenty/"Pravidla on-line poradny 2/2013" v levém sloupci, nebo po kliknutí na odkaz.
 
Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Proplacení dovolené při ukončení pracovního poměru

Vloženo: 23.04.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, Při odchodu ze zaměstnání jsem obdržel od zaměstnavatele na můj účet poslední výplatu, bez známek proplacené dovolené. Každý měsíc mám téměř stejnou výplatu, a 36 dní nevyčerpané dovolené (dřívější 11 dní, a letošní 25 dní) jsem v poslední výplatě nepocítil. Pro info dodávám, že tento rok jsem u předchozího zaměstnavatele ukončil pracovní poměr k 31 březnu 2017. Zaměstnavatelův koordinátor směn tvrdí, že za letošní dovolenou nemám nárok, jelikož jsem neodpracoval celých 12 kalendářních měsíců. Také tvrdí, že nemám nárok na loňskou nevyčerpanou dovolenou. Kolik dní dovolené mám tedy nárok k proplacení, a za jakou částku (přibližně)?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle ust. § 222 odst. 2 zákoníku práce přísluší zaměstnanci při skončení pracovního poměru náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, přičemž náhrada přísluší  ve výši průměrného výdělku (tedy v penězích). 
 
Pouze pokud byste po skončení pracovního poměru u předchozího zaměstnavatele bezprostředně uzavřel pracovní poměr s jiným zaměstnavatelem a u předchozího zaměstnavatele byste stihl požádat o čerpání nevyčerpané dovolené, mohl by Vám nový zaměstnavatel poskytnout nevyčerpanou dovolenou (nikoliv náhradu v penězích). Na tom by se však oba zaměstnavatelé museli dohodnout.

 
Co se týče Vašeho nároku na dovolenou za letošní rok, máte nárok na "dovolenou za kalendářní rok" v plné výši, pokud
a) trval Váš pracovní poměr vůči (nyní) předchozímu zaměstnavateli nepřetržitě déle než 12 kalendářních měsíců
b) jste v letošním roce konal u zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů.
 
Pokud by Váš pracovní poměr vůči předchozímu zaměstnavateli netrval nepřetržitě 12 kalendářních měsíců, měl byste nárok na "poměrnou část dovolené za kalendářní rok", a to ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru.
 
Základní míra dovolené za kalendářní rok činí 4 týdny.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis