Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Promlčení pohledávky v případě neplatné rozhodčí doložky

Vloženo: 13.07.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, píšete, že pohledávka je promlčená pokud soud po 5 letech zrušil exekuci z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky, ale já jsem našel ROZSUDEK Krajského soudu v Hradci Králové Č.j. 60 ICm 113/2013-53, ze kterého vyplývá, že pohledávka se nepromlčuje. Tak jak to je. Promlčuje se po 3 letech pohledávka uplatněná prostřednictvím rozhodčího soudu na základě neplatné rozhodčí doložky nebo nepromlčuje.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, skutečně ve Vámi uváděném rozhodnutí dospěl k závěru, že námitka promlčení je v daném případě v rozporu s dobrými mravy a proto ji neuznal. Tento rozsudek však na základě odvolání Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací, změnil, a to tak, že věřiteli právo na zaplacení pohledávky nepřiznal. Odvolací soud totiž nesouhlasil se závěrem Krajského soudu, že námitka promlčení je v rozporu s dobrými mravy a naopak dospěl k závěru, že pohledávka promlčená je (jedná se o rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2013,  sp. zn. 60 Icm  113/2013, 102 VSPH 371/2013).
 
Vzhledem k tomu, že tato problematika není v zákoně přesně upravena, závisí tedy otázka promlčení pohledávky v těchto případech na výkladu soudu. V České republice není soud vázán jiným soudním rozhodnutím (neplatí zde princip precedentu) a proto jiný soud může v obdobné věci dospět k jinému právnímu závěru. Obecně však lze říci, že soudy nižší instance respektují právní názor svého nadřízeného (tj. odvolacího) soudu. Ke sjednocení různého rozhodování soudů v rámci ČR dochází většinou až po několika letech na základě dovolání rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR. Vývoj judikatury (tj. rozhodování soudů v této otázce) nelze proto nyní jednoznačně konstatovat.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis