Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Promlčení exekuce

Vloženo: 01.08.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mám na sebe uvalenou exekuci v hodnotě asi 150000 Kč, vůbec jsem to nevěděla, hodně jsem se stěhovala, jedná se o nedoplatek za elektřinu, datumově z roku 2008, za tu dobu se vyšplhal na tuto sumu. Je možné, pokud mám tento dluh už tolik let, zažádat o jeho promlčení, týkala by se tohoto desetiletá promlčecí lhůta a jak to udělat? Dalo by se alespoň přibližně říct, o kolik se každý rok nesplacený dluh navýší, je tam nějaký procentuální úrok z prodlení. Děkuji moc za Váš čas. J.S.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
právo - pohledávku lze vymáhat po dlužníkovi nejvýše 10 let ode dne, v němž tak mohl věřitel učinit poprvé. Tedy ve lhůtě 10 let ode dne, v němž rozhodnutí (většinou soudu), které přiznalo věřiteli vůči Vám pohledávku, nabylo vykonatelnosti (pozor, neplést s právní mocí rozhodnutí). 
Datum, v němž rozhodnutí nabylo vykonatelnosti, Vám sdělí ten orgán, který rozhodnutí vydal. 
Pokud již uplynula 10 letá promlčecí lhůta, podejte k exekutorovi písemný návrh na zastavení exekuce s tím, že právo dluh vymáhat je promlčeno.
 
Pokud bylo věřiteli vůči Vám přiznáno rozhodnutím i právo na příslušenství pohledávky (např. úroky z prodlení), samozřejmě toto příslušenství každým dnem, kdy pohledávka trvá, navyšuje celkový dluh.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis