Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Promlčecí doba

Vloženo: 14.04.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

jsem ročník 1947. Před 11 lety jsem se nechal příbuzným přesvědčit o podnikání a vzali jsme si spolu půjčku od jedné společnosti (rukou společnou a nerozdílnou). Bohužel příbuzný v roce 2008 zemřel a na vše jsem zůstal sám i na splácení půjčky. Chci poprosit o radu jak je to s dobou promlčení půjčky. Základní údaje: - Půjčka byla uzavřena dne 6. 3. 2007 mezi mnou a společností v souladu s §657, zákon 40/1964 Sb. Splatnost byla stanovena do 31. 12. 2008. - Protože nedošlo ke splacení oprávněný předal věc k soudu a ten 20. 3. 2009 rozhodl o exekuci. - Oprávněný exekuci zrušil 21. 5. 2016 (rozhodnutí nabylo právní moc 18. 6. 2016) - Oprávněný stejnou exekuci obnovil 20. 9. 2016 (jiný soud a jiný exekutor) Chtěl bych poradit: - jestli se i na tyto případy vztahuje 10 letá promlčecí lhůta a kdy začala. Podle některých ustanovení NOZ lhůta začíná dnem kdy mohlo dojít z vymáhání půjčky – to by bylo 7. 3. 2017. - v případě, že je již půjčka promlčena, jestli mám poslat exekutorovi písemný návrh na zastavení exekuce z důvodu promlčení práva oprávněného (věřitele) vymáhat dlužnou částku – namítnutí promlčení. Děkuji za radu a pomoc.  

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
zjednodušeně řečeno, 10 letá k vymožení dluhu počala běžet dnem, kdy mohl věřitel začít s vymáháním své pohledávky, tedy prvním dnem následujícím po dni, v němž nabylo rozhodnutí soudu o Vaší povinnosti mu zaplatit, vykonatelnosti (pozor, neplést s právní mocí).
 
Den, kdy rozhodnutí nabylo "vykonatelnosti", byste měl mít vyznačen na rozhodnutí soudu, pokud ne, požádejte soud o vyznačení.
 
Vzhledem k tomu, že soud rozhodoval o nároku věřitele v roce 2009, nemohla stále ještě 10 letá promlčecí lhůta uplynout. Na tom nemění nic ani to, že věřitel již jednou exekuovat započal a poté bylo řízení zastaveno. Během 10 leté promlčecí lhůtě může věřitel iniciovat zahájení exekučního řízení nespočetněkrát.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis