Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Prodej domu v exekuci a jeho následné vystěhování

Vloženo: 28.07.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Prodej při dražbě, ocenění, manipulace
Text otázky: 

Dobry den. Byl mě prodán dum v exekuci, přesto že již cca 7 let platím srážkami z platu cca 5000 Kč a manželka také přibližně 4500 Kč měsíčně. Byla vyhlášena veřejná dražba o které nám nikdo nedal jedinou zprávu. Nedostali jsme informaci ani o pruběhu dražby ani o jejím výsledku. První informací o tom co se stalo byla ta skutečnost, kdy mě přinesl nový majitel naší nemovitosti dokumet ve kterém nás jeho právník upozorňuje, abychom vyklidili naši nemovitost a to ve lhůtě cca14 dnů. V opačném případě, že dá naši nemovitost vyklidit exekutorem na naše náklady a tím nám opět stoupne dluh který splácíme.Nevíme co dál, nemáme kam jít a co dělat. Máme dům plný svych osobních věcí i věcí svých dětí, které už jsou plnoleté ale mají u nás svoje věci které si koupily ale nemají je kam dát.Prosím touto cestou o radu co dělat a jak dále postupovat. Dům je na samotě, je starý bez elektřiny a bez vody. Snažili jsme se v něm přežít a ušetřit tak, abychom mohli splatit náš dluh z dřívější doby. Teď je náš dům prodaný a my nemáme kam jít. Pomozte nám prosím, bojíme se budoucnosti a jsme na hranici té situace kdy hrozí ze prijdeme kvůli tomu i o práci a nebudeme schopni splácet naše pohledávky. Tento postup je likvidací naší rodiny. Prosím pomozte nám.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
exekuci prodejem nemovité věci povinného je možné provést i v případě, že dochází k provedení exekuce některým z dalších způsobů (např. srážkami ze mzdy). Takový postup nelze primárně označit za nezákonný, vždy bude záležet na okolnostech každého konkrétního případu, zejména na tom, zda lze objektivně očekávat, že méně zatěžujícími způsoby provedení exekuce (např. srážky ze mzdy) bude vymáhaný dluh zcela uhrazen.
 
Co se týče vlastního provedení exekuce prodejem nemovitosti, v průběhu tohoto časově náročného procesu dochází ze strany exekutora (příp. exekučního soudu) k vydání několika usnesení, z nichž nejdůležitější jsou dražební vyhláška a usnesení o příklepu. Obě tato usnesení se doručují též povinnému, přičemž odvolání je přípustné podat jen proti usnesení o příklepu.
 
Není nám samozřejmě známo, z jakého důvodu jste uvedená usnesení neobdržel, nicméně obě usnesení se rovněž povinně vyvěšují na úřední desce exekutora, příp. exekučního soudu.
 
Vlastního dražebního jednání se jako dražitel (tedy ten, kdo má o nemovitost zájem) nemůžete účastnit ani Vy, ani Vaše manželka.
 
Je-li nemovitost vydražena, je následně vydáno výše zmíněné usnesení o příklepu. Pokud je doručeno některým ze shora uvedených způsobů a není proti němu podáno odvolání (např. z důvodu, že při provádění dražby byl porušen zákon), nabude usnesení o příklepu právní moci a povinný je povinen nemovitost vyklidit.
 
Nevyklidí-li povinný nemovitost dobrovolně, je možné proti němu vést výkon rozhodnutí (exekuci) vyklizením.
 
Pokud by proti Vám a Vaší rodině bylo skutečně zahájeno exekuční řízení o vyklizení nemovitosti, můžete již pouze požádat o odklad exekuce vyklizením. Zákonnou podmínkou pro takový návrh je, že jste se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce (vyklizením domu) mohla mít pro Vás nebo pro příslušníky Vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný (nový vlastník nemovitosti) by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. Pokud návrhu o odklad exekuce nevyhoví sám exekutor, musí věc předat exekučnímu soudu k rozhodnutí. Do dne právní moci rozhodnutí o Vašem návrhu na odklad exekuce nelze exekuci provést, tedy nelze Vás z domu vystěhovat.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis