Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Procesní nesrovnalosti během exekučního řízení

Vloženo: 07.07.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Hezký slunný den, ve zkratce: Jsem povinný v exekučním řízení, pohledávaná částka byla sice uhrazena po započetí exekučního procesu ale ještě před doručením vyrozumění o zahájení exekuce. Tyto skutečnosti jsem doložil. Exekutor samotný pozastavil exekuci a o týden později poslal příkaz k úhradě nákladů. Tento jsem v souladu s nálezem II. ÚS 3726/11 námitkou rozporoval, jelikož nebylo vymoženo ničeho. Proces probíhal takto: - dne 29.3.2015 jsem dokladoval, že dluh je uhrazen a žádal ukončení i odklad exekuce - dne 14.5.2015 jsem obdržel od exekutora samotného usnesení o zastavení exekuce do výše pohledávané částky - dne 20.5.2015 jsem obdržel od exekutora samotného příkaz k náhradě nákladů exekuce - dne 27.5.2015 jsem podal námitku proti nákladům exekuce (podepřenou nálezem II. ÚS 3726/11) - dne 7.7.2015 (ze dne 11.6.2015) jsem od soudu obdržel usnesení o zastavení exekuce do výše pohledávané částky Je zřejmé, že soud o mé námitce z 27.5. neví a nijak se k ní nevyjadřuje. Samosoudce konstatuje, že oprávněný uvedl, že mu i exekutorovi vznikly "důvodné" náklady a že pro tyto na exekuci nákladů trvá. Mám vyčkat až pan exekutor milosrdně předá mou námitku soudu ? Mám začít komunikovat přímo se soudem a poslat stejnou námitku i k soudu ? Mám na toto usnesení soudu vůbec reagovat ? Příkaz k úhradě nákladů exekuce v poučení jasně stanoví, že "pokud exekutor námitkám v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu. Soud o námitkách rozhodne do 15 dnů (§ 88 odst. 3 exekučního řádu)." Od podání námitky již uplynulo více než 40 dní. Předem děkuji za radu a jsem s pozdravem.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
jak správně uvádíte, pokud soudní exekutor námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu.
Z Vašeho dotazu však nevyplývá, zda-li exekutor Vaše řádně podané námitky soudu již postoupil, či nikoliv. Doporučujeme tedy nahlédnout do exekučního spisu, na což máte jako účastník řízení nárok.
Pokud zjistíte, že soudní exekutor Vaše námitky  soudu stále nepostoupil, můžete si na jeho postup stěžovat např. u předsedy příslušného soudu, který jej provedením exekuce pověřil. Pokud námitky již postoupil a soud o nich v zákonné lhůtě nerozhodl, tak i v tomto případě můžete podat stížnost na postup soudu u předsedy soudu, nebo třeba i u Ministerstva spravedlnosti.
Pokud byste opětovně podal námitky, nemohlo by být k takovým námitkám přihlíženo, neboť by byly podány již po lhůtě.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis