Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

problematika dat doručení a přijetí

Vloženo: 18.07.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, rád bych se zeptal na dvě věci, které spolu souvisí: 1) Jakým způsobem musí oprávněný dokládat, kdy přesně podal návrh na nařízení exekuce? Jde mi o to, že zákon stanovuje náležitosti, jak má takový návrh vypadat, a uvádí, že tento má být mimo jiné datovaný. Já si ovšem do dopisu, který vám dnes zašlu, mohu klidně napsat, že jsem jej odeslal v roce 1540. Kdy jsem jej ale skutečně odeslal, to je otázka. Pomáhám mladšímu bratrovi s jeho exekucí (středoškolák - jízdné mhd). On (já) dobrovolně zaplatil pohledávku vymahačské firmě hned, jak se o ní dověděl. Jenže jsme asi udělali chybu a oprávněného před uhrazením kontaktovali. Ten na to reagoval obratem podáním návrhu. Tak vznikla situace, kdy on má na podání návrhu datum den před přijetím naší platby. V soudním spise ovšem není žádná doručenka ani výpis z elektronické schránky. Musejí to podle zákona nějak doložit? Podali jsme proti příkazu k úhradě nákladů exekuce z tohoto důvodu námitku s tím, že oprávněný toto datum nedoložil. 2) Tento Příkaz odeslal exekutor 26. 5. 14. Mně byl jako zástupci doručen vhozením do schránky (nebyl jsem přítomen) 10. 6. 14 s tím, že 28. 5. jsem byl nezastižen, do 9. 6. dopis čekal na poště a 10. dne (tj. 10. 6. 14) byl vhozen do schránky. Exekutor rozhodl o námitkách zamítavě z toho důvodu, že prý nebyly podány včas. Ale námitky jsme posílali doporučeně 17. 6. 14, tj. 7. den po doručení. On ve svém odůvodnění udává, že nám byl Příkaz doručen 28. 5., což je nesmysl. Nebo není? Jsme v právu? A pokud ano, máme toto ještě dokládat soudu, kterému to exekutor dal k posouzení a proti kterému není odvolání? Zdraví L.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
rozhodující pro zahájení exekučního řízení je datum, kdy byl návrh na nařízení exekuce doručen soudu, nikoli datum, které je uvedeno na samotném návrhu. Toto datum doručení je buď vyznačeno razítkem přímo na návrhu (jestliže byl návrh podán osobně do podatelny či zaslán poštou) nebo ve spise musí být obsažena doručenka z datové schránky (záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu).  Pokud byste  toto v exekučním spise nenašel, požádejte při nahlížení do spisu pracovnici soudu/exekutora, aby Vám kopii doručenky návrhu do podatelny soudu/exekutora (od 1.1.2013 se návrh na exekuci podává na exekutorský úřad, nikoli na soud) pořídila ona a pokud ji nenalezne ani ona, pak žádejte pořízení záznamu/potvrzení o tom, že tato listina ve spise schází a poukažte na to v rámci řízení o Vašich námitkám u soudu.
 
Veškeré námitky i důkazy o svých tvrzeních uplatněte i u soudu. Namítněte také, že jste v daný den (28.5.) nebyl přítomen ve svém bydlišti a navrhněte důkaz k prokázání této skutečnosti (svědecká výpověď, jízdenka, rezervace, apod.). Při podání námitek je rozhodující datum odeslání, nikoliv datum přijetí u exekutora. Postup, který jste uvedl, tj. že došlo k uložení písemnosti na poště a Vám byla vhozena do schránky výzva k vyzvednutí písemnosti do 10 dnů, se užije v případě doručování písemností do vlastních rukou. V takovém případě se za datum doručení považuje 10.den uložení písemnosti na poště, i když si jej adresát nevyzvedl. Pak jsou Vaše námitky podány včas. Obecně se však exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce nedoručuje do vlastních rukou (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád nestanoví povinnost doručení do vlastních rukou), tzn. dle § 50 odst. 1 občanského soudního řádu platí, že není-li adresát zastižen a písemnost lze vhodit do schránky (je označena), pak za datum doručení se považuje den, kdy byla písemnost do schránky vhozena. Datum vhození musí být vyznačeno na doručence a na písemnosti.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis