Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Problém se zaměstnavatelem

Vloženo: 19.06.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, mám toho bohužel více k řešení. Pokusím se chronologicky popsat mé 3měsíční působení ve firmě. Nastoupila jsem na HPP, ale hned první den mi paní majitelka nabídla DPČ. Za první měsíc jsem odpracovala 195 hodin a najezdila téměř 4000 km. Výplatní den byl 25. následujícího měsíce. Jsem v insolvenci a můj správce mne informoval o tom, že peníze obdržel až 7.5., téměř po dvou měsících. K tomu jsem zjistila, že mi proplatila 88 hodin a ne těch 195 hodin, které jsem skutečně odpracovala a mohu doložit. Následující měsíc jsem odpracovala přes 200 hodin /to za duben/ a toto pondělí mi přišla výplatnice na stejný počet hodin jako v předešlém měsíci. Tedy opět neproplaceno přes 120 hodin. Bohužel jsem v tomto měsíci havarovala služebním vozem. Ani po dvou měsících jsem se písemně nedozvěděla,jak to bude zaměstnavatel řešit. Mám podepsané jen převzetí auta, žádný jiný protokol. Rovněž toto pondělí mi přišla faktura na téměř 17 tisíc, 5 000 za spoluúčast a a přes 12 tisíc za pronájem náhradního auta. Nic podepsáno, o žádné takové cifře nebylo nikdo hovořeno. Dala jsem sama výpověď která byla převzata. Zaměstnavatel dal rovněž výpověď jako, že jsme se dohodli k datu po mé výpovědi která byla na 15 dní od převzetí výpovědi. Bohužel jsem ještě před podáním výpovědi začátkem května onemocněla s dutinami, můj lékař zjistil, že nejsem vůbec přihlášená na OSSZ, já jsem posléze zjistila, že ani na pojišťovně. Zaměstnavateli jsem předložila rovněž při nástupu dokument o probíhajícím řízení ohledně invalidního důchodu 1. stupně. V květnu jsem předala i rozhodnutí o poskytnutí důchodu. Žádnou úlevu jsem ale na výplatnici neviděla a prý na ní nemám nárok, protože jsem nepodepsala prohlášení. V minulých dnech jsem zjistila, že mě paní přihlásila 22.5 a rovnou odhlásila dle té své výpovědi. Má výpověď doručená jako první, na tu nebere zřetel. 15denní výpovědní lhůta skončila 5.6. nevím jakou budu mít nemocenskou, nemám nic pro úřad práce, kde mi mimochodem potvrdili, že má výpověď je platná. Jen mám dvě výplatní pásky za odpracovaných cca 88 hodin á měsíc, fakturu na škodu, kde mi vyhrožuje penálem z prodlení a problém u insolvenčního správce. Mohu samozřejmě vše doložit, nevím co proti paní mohu udělat, jak jsem se bezděky dozvěděla, potopila už 3 firmy. A hlavně nechce platit. Jinak její chování bylo během mého působení naprosto sprosté, jen křičela a štvala lidi proti sobě. Mohli by jste mi prosím s tímto pomoci. Děkuji Vám za pomoc Zuzka

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
 
co se týče nevyplacené mzdy za skutečně odpracované pracovní hodiny, je jedinou možností, jak je po zaměstnavateli vymáhat, podání žaloby na zaplacení k soudu.
 
Pokud jste se zaměstnavatelem neuzavřela písemnou dohodu o ukončení pracovního poměru (v dotazu o takové "dohodě" hovoříte jako o výpovědi od zaměstnavatele), skončí Váš pracovní poměr až uplynutím výpovědní lhůty dle Vámi dané výpovědi. Zákonná výpovědní doba činí 2 měsíce. Ostatně tuto skutečnost Vám již potvrdil i Úřad práce.
 
Co se týče škody na majetku zaměstnavatele - havárie auta, pak obecně platí, že  zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  Hradí se skutečná škoda, a to v penězích. 
Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u částku rovnající se čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým zaměstnanec způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.
Tato obecná pravidla se uplatní i tehdy, pokud zaměstnanec neuzavřel se zaměstnavatel dohodu o odpovědnosti.
Předpokládáme, že jste vozidlo zaměstnavatele používala v přímé souvislosti s výkonem práce a nepoškodila jej úmyslně, ale pouze z nedbalosti (např. při silniční nehodě).
Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že je zaměstnanec povinen ji nahradit.
 
Na jednání zaměstnavatele si můžete stěžovat u Státního úřadu inspekce práce, kontakty naleznete na www.suip.cz
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis