Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

přítel a exekuce

Vloženo: 01.05.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mám přítele, se kterým žiji již 8 let. Přítel má hlášenou trvalou adresu na úřadě. Nicméně některé půjčky jako je provident a spol. má nahlášenou adresu u nás, že se tu zdržuje,byť tu nemá trvalý pobyt,ale aby popř, věděli,kde mají splátky vybírat. Přítel nic neplatí a již mi někteří výběrci ríkali, že ho dají do exekuce. Partner krom jiného má již 14 exekucí z dřívějška a za dobu,co s ním jsem a mě by zajímalo, zda mohou v tomto případě k nám exekutoři dojít a vymáhat se nějakého práva, když tu nemá trvalý pobyt.Žijeme u mé mamky a já bych moc nerada díky jeho nedbalosti připravila mamku např. o barák. Z hlediska logiky by se to stát nemělo,ale bohužel jsem viděla pár případů v televizi, které mě nemálo děsí. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 pokud exekutor důvodně předpokládá, že se v daném místě - Vašem bydlišti mohou nacházet věci, které jsou ve vlastnictví povinného - Vašeho přítele, a pokud exekutor zvolí jako způsob provedení exekuce "prodej movitých věcí" Vašeho přítele, pak exekuci opravdu zrealizuje „oblepením“ či zabavením věcí nacházejících se v bytě a jejich následným prodejem. 

Osoba, které věci ve skutečnosti patří, pak musí složitě prokazovat, že k těmto věcem má vlastnické právo ona a nikoliv ten, proti němuž je prováděna exekuce.
Podaří-li se to prokázat již při návštěvě exekutora, pak může exekutor od zabavení takové věci upustit.
Nepodaří-li se vlastnické právo prokázat již při návštěvě exekutora nebo exekutor odmítne od soupisu této věci upustit, je nutné do 30 dnů od doby, kdy se o odmítnutí dozví, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.
Pokud návrh není včas podán, může dojít ke zpeněžení věci, a vyplacení peněz oprávněnému.
Pokud je návrh podán, pak o něm musí exekutor rozhodnout ve lhůtě 15 dnů. Rozhodnutí kladné – vyškrtnutí – znamená vyjmutí z exekuce, rozhodnutí záporné – zamítnutí návrhu na vyškrtnutí – znamená, že věc je i nadále součástí majetku, který slouží ke zpeněžení.
Dojde-li k zamítnutí, pak zbývá již jen poslední možnost, a sice podání vylučovací žaloby. Tu je nutné podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí vyškrtnutí ze soupisu, případně zamítnutí částečného. Zmeškání takové lhůty vede ke ztrátě věci.
Po podání žaloby se začne celou věcí zabývat soud a na základě tvrzení a důkazů posoudí, zda věc patří či nepatří osobě, jež se vyloučení věci z exekuce domáhá.
Za důkaz může sloužit takřka cokoliv, co může prokázat rozhodný stav. Může jít o listinné důkazy (kupní smlouva, faktura apod.), svědectví (např. souseda, nájemníka apod.), případně cokoliv dalšího, co může prokázat, že uvedená věc patří Vám.

 
Co se týče nemovitostí Vaší maminky, není třeba se obávat, že by tato nemovitost mohla být předmětem exekuce vedené proti Vašemu příteli, samozřejmě tedy za předpokladu, že Vaše maminka není spoludlužníkem s Vaším přítelem (např. z důvodu ručení za jeho dluh).
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis